Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 12 mars 2013 - Strasbourg
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Problem i livsmedelskedjan avseende problemet nyligen med hästkött (debatt)
 5.Tvistlösning online vid konsumenttvister ***I - Alternativ tvistlösning vid konsumenttvister ***I (debatt)
 6.En intensivare kamp mot rasism, främlingsfientlighet och hatbrott (debatt)
 7.Diverse
 8.Omröstning
  
8.1.Transeuropeisk energiinfrastruktur ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Särskild rapport från Europeiska ombudsmannen (Wiens flygplats) * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Bokföringsregler och handlingsplaner för utsläpp och upptag av växthusgaser till följd av verksamheter i samband med markanvändning ***I (omröstning)
  
8.4.Mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och annan information som är relevant för klimatförändringen ***I (omröstning)
  
8.5.Tvistlösning online vid konsumenttvister ***I (omröstning)
  
8.6.Alternativ tvistlösning vid konsumenttvister ***I (omröstning)
  
8.7.Associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen * (omröstning)
 9.Högtidligt möte - Israel
 10.Omröstning (fortsättning)
  
10.1.Radioaktiva ämnen i dricksvatten * (omröstning)
  
10.2.Den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater som har allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet i euroområdet ***I (omröstning)
  
10.3.Övervakning och bedömning av utkast till budgetplaner och säkerställande av korrigering av alltför stora underskott i medlemsstater i euroområdet ***I (omröstning)
  
10.4.Europeiska riskkapitalfonder ***I (omröstning)
  
10.5.Europeiska fonder för socialt företagande ***I (omröstning)
  
10.6.Den ekonomiska krisens inverkan på jämställdhet mellan könen och kvinnors rättigheter (omröstning)
  
10.7.Avskaffande av könsstereotyper i EU (omröstning)
  
10.8.Situationen för kvinnor i Nordafrika (omröstning)
  
10.9.Finansieringen av EU:s samarbete med staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet samt de utomeuropeiska länderna och territorierna under perioden 2014–2020 (omröstning)
  
10.10.Större nytta av EU:s miljöåtgärder (omröstning)
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken - 2011/0280(COD)- Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning) - 2011/0281(COD)- Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om stöd till landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) - 2011/0282(COD)- Beslut om inledande av och mandat för interinstitutionella förhandlingar om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken - 2011/0288(COD) (artikel 70a i arbetsordningen) (debatt)
 15.Riktlinjer för budgeten för 2014 - Avsnitt III (debatt)
 16.Rättelse (artikel 216 i arbetsordningen)
 17.Europaparlamentets sammansättning inför valet 2014 (debatt)
 18.National- och regionalräkenskapssystemet ***I (debatt)
 19.Skydd av folkhälsan mot endokrinstörande ämnen (debatt)
 20.Integrationen av invandrare, effekterna för arbetsmarknaden och den externa dimensionen av samordningen av social trygghet (debatt)
 21.Effekterna av åtstramningen på levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning (debatt)
 22.Inkomna dokument
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (253 kb) Närvarolista (63 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (895 kb) 
 
Protokoll (215 kb) Närvarolista (53 kb) Omröstningsresultat (347 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (455 kb) 
 
Protokoll (263 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (491 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (999 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy