Indiċi 
Minuti
PDF 276kWORD 262k
It-Tlieta, 12 ta' Marzu 2013 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-sessjoni annwali
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Problemi fil-katina tal-provvista tal-ikel fil-kuntest tal-kwistjoni riċenti dwar il-laħam taż-żiemel (dibattitu)
 5.Soluzzjoni onlajn għat-tilwim tal-konsumaturi ***I - Is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim tal-konsumaturi ***I (dibattitu)
 6.It-tisħiħ tal-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija u r-reati ta' mibegħda (dibattitu)
 7.Varji
 8.Ħin tal-votazzjonijiet
  
8.1.Linji gwida għall-infrastrutturi tal-enerġija trans-Ewropej ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.2.Rapport Speċjali tal-Ombudsman Ewropew (l-Ajruport ta' Vjenna) * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
8.3.Ir-regoli tal-kontabilità u l-pjanijiet ta' azzjoni dwar l-emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet serra li jirriżultaw mill-attivitajiet relatati mal-użu tal-art ***I (votazzjoni)
  
8.4.Mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' serra u ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima ***I (votazzjoni)
  
8.5.Soluzzjoni onlajn għat-tilwim tal-konsumaturi ***I (votazzjoni)
  
8.6.Is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim tal-konsumaturi ***I (votazzjoni)
  
8.7.L-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji barranin mal-Unjoni Ewropea * (votazzjoni)
 9.Seduta formali - Iżrael
 10.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  
10.1.Il-protezzjoni tas-saħħa: Sustanzi radjuattivi fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem * (votazzjoni)
  
10.2.It-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-Istati Membri li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b'diffikultajiet gravi fir-rigward tal-istabilità finanzjarja tagħhom fiż-żona tal-euro ***I (votazzjoni)
  
10.3.Dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro ***I (votazzjoni)
  
10.4.Fondi Ewropej ta' Kapital ta' Riskju ***I (votazzjoni)
  
10.5.Fond Ewropew għall-Intraprenditorija Soċjali ***I (votazzjoni)
  
10.6.L-impatt tal-kriżi ekonomika fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa (votazzjoni)
  
10.7.L-eliminazzjoni tal-istereotipi tas-sessi fl-UE (votazzjoni)
  
10.8.Is-sitwazzjoni tan-nisa fl-Afrika ta' Fuq (votazzjoni)
  
10.9.Il-finanzjament tal-kooperazzjoni tal-UE mal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku u l-Pajjiżi u t-Territorji extra-Ewropej għall-2014 sal-2020 (votazzjoni)
  
10.10.Nisfruttaw aħjar il-benefiċċji tal-miżuri ambjentali tal-UE: nibnu l-fiduċja permezz ta’ għarfien u rispons aħjar (votazzjoni)
 11.Spjegazzjonijiet tal-vot
 12.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 13.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 14.Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Pagamenti diretti lill-bdiewa skont skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-PAK - 2011/0280(COD)- Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli (ir-Regolament dwar l-OKS Unika) - 2011/0281(COD)- Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) - 2011/0282(COD)- Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Il-finanzjament, l-immaniġġjar u l-monitoraġġ tal-PAK - 2011/0288(COD) (Artikolu 70a tar-Regoli ta' Proċedura) (dibattitu)
 15.Linji gwida għall-baġit 2014 - Taqsima III (dibattitu)
 16.Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 17.Kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew fid-dawl tal-elezzjonijiet tal-2014 (dibattitu)
 18.Is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea ***I (dibattitu)
 19.Il-protezzjoni tas-saħħa pubblika mill-interferenti endokrinali (dibattitu)
 20.L-integrazzjoni tal-migranti, l-effetti tagħha fuq is-suq tax-xogħol u d-dimensjoni esterna tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali (dibattitu)
 21.L-impatt tal-politiki ta' awsterità fuq il-kundizzjonijiet tal-għajxien ta' persuni b'diżabilitajiet (dibattitu)
 22.Dokumenti mressqa
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PARLAMENT EWROPEW

SESSJONI 2013 - 2014

Dati tas-seduti: 12 - 14 ta' Marzu 2013

STRASBURGU

MINUTI

IT-TLIETA 12 TA' MARZU 2013

PRESIDENZA: Isabelle DURANT
Viċi President

1. Ftuħ tas-sessjoni annwali

Is-sessjoni 2013-2014 tal-Parlament Ewropew infetħet skont l-Artikolu 229, l-ewwel inċiż, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 134 tar-Regoli ta' Proċedura.


2. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


3. Dibattitu dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I.   Il-qagħda fil-Bangladexx

- Charles Tannock u Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, dwar il-qagħda fil-Bangladexx (2013/2561(RSP)) (B7-0133/2013);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Mario Mauro, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Zuzana Roithová, Jarosław Leszek Wałęsa, Mariya Gabriel u Krzysztof Lisek f'isem il-Grupp PPE, dwar il-qagħda fil-Bangladexx (2013/2561(RSP)) (B7-0142/2013);

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Liisa Jaakonsaari, Joanna Senyszyn u Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D, dwar il-qagħda fil-Bangladexx (2013/2561(RSP)) (B7-0143/2013);

- Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda u Catherine Grèze f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-qagħda fil-Bangladexx (2013/2561(RSP)) (B7-0144/2013);

- Cecilia Wikström, Phil Bennion, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Edward McMillan-Scott, Angelika Werthmann, Sarah Ludford u Johannes Cornelis van Baalen f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-qagħda fil-Bangladexx (2013/2561(RSP)) (B7-0145/2013);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric u Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-qagħda fil-Bangladexx (2013/2561(RSP)) (B7-0146/2013).

II.   L-Iraq: il-qagħda mwiegħra tal-gruppi ta' minornza, partikolarment it-Turkmen Iraqini

- Krzysztof Lisek, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Philippe Boulland, Jean Roatta, Elena Băsescu, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan u Zuzana Roithová f'isem il-Grupp PPE, dwar l-Iraq: il-qagħda mwiegħra tal-gruppi ta' minoranza, partikolarment it-Turkmen Iraqini (2013/2562(RSP)) (B7-0147/2013);

- Véronique De Keyser, Silvia Costa, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Pino Arlacchi u Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D, dwar l-Iraq: il-qagħda mwiegħra tal-gruppi ta' minoranza, partikolarment it-Turkmen Iraqini (2013/2562(RSP)) (B7-0148/2013);

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Rui Tavares u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-Iraq: il-qagħda mwiegħra tal-gruppi ta' minoranza, partikolarment it-Turkmen Iraqini (2013/2562(RSP)) (B7-0149/2013);

- Charles Tannock, Struan Stevenson, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, dwar l-Iraq: il-qagħda mwiegħra tal-gruppi ta' minoranza, partikolarment it-Turkmen Iraqini (2013/2562(RSP)) (B7-0150/2013);

- Metin Kazak, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Leonidas Donskis, Louis Michel, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Phil Bennion, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford u Edward McMillan-Scott f'isem il-Grupp ALDE, dwar l-Iraq: il-qagħda mwiegħra tal-gruppi ta' minoranza, partikolarment it-Turkmen Iraqini (2013/2562(RSP)) (B7-0151/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin u Willy Meyer f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-Iraq: il-qagħda mwiegħra tal-gruppi ta' minoranza, partikolarment it-Turkmen Iraqini (2013/2562(RSP)) (B7-0152/2013);

III.   Il-każ ta' Arafat Jaradat u l-qagħda tal-priġunieri Palestinjani fil-ħabsijiet Iżraeljani

- Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Philippe Boulland, Jean Roatta, Petri Sarvamaa, Eduard Kukan, Monica Luisa Macovei u Krzysztof Lisek f'isem il-Grupp PPE, dwar il-każ ta' Arafat Jaradat u l-qagħda tal-priġunieri Palestinjani fil-ħabsijiet Iżraeljani (2013/2563(RSP)) (B7-0153/2013);

- Véronique De Keyser, Pino Arlacchi, Emer Costello, Ana Gomes, Richard Howitt, Emilio Menéndez del Valle, María Muñiz De Urquiza, Mitro Repo, Joanna Senyszyn, Robert Goebbels u Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D, dwar il-każ ta' Arafat Jaradat u l-qagħda tal-priġunieri Palestinjani fil-ħabsijiet Iżraeljani (2013/2563(RSP)) (B7-0154/2013);

- Margrete Auken, Malika Benarab-Attou, Jill Evans, Hélène Flautre, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ana Miranda, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Keith Taylor, Daniel Cohn-Bendit u Rui Tavares f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-każ ta' Arafat Jaradat u l-qagħda tal-priġunieri Palestinjani fil-ħabsijiet Iżraeljani (2013/2563(RSP)) (B7-0155/2013);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, dwar il-każ ta' Arafat Jaradat u l-qagħda tal-priġunieri Palestinjani fil-ħabsijiet Iżraeljani (2013/2563(RSP)) (B7-0156/2013);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Phil Bennion, Edward McMillan-Scott, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Alexandra Thein u Robert Rochefort f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-każ ta' Arafat Jaradat u l-qagħda tal-priġunieri Palestinjani fil-ħabsijiet Iżraeljani (2013/2563(RSP)) (B7-0157/2013);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Martina Anderson, Willy Meyer, Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Sabine Lösing, Younous Omarjee, Paul Murphy, Marie-Christine Vergiat u Jacky Hénin f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-każ ta' Arafat Jaradat u l-qagħda tal-priġunieri Palestinjani fil-ħabsijiet Iżraeljani (2013/2563(RSP)) (B7-0158/2013).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 149 tar-Regoli tal-Proċedura.


4. Problemi fil-katina tal-provvista tal-ikel fil-kuntest tal-kwistjoni riċenti dwar il-laħam taż-żiemel (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Problemi fil-katina tal-provvista tal-ikel fil-kuntest tal-kwistjoni riċenti dwar il-laħam taż-żiemel (2013/2564(RSP))

Tonio Borg (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Richard Seeber f'isem il-Grupp PPE, Linda McAvan f'isem il-Grupp S&D, Chris Davies f'isem il-Grupp ALDE, Carl Schlyter f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Nicholson f'isem il-Grupp ECR, John Stuart Agnew f'isem il-Grupp EFD, Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Lucas Hartong Membru mhux affiljat.

Intervent ta': Tonio Borg.

Id-dibattitu ngħalaq.


5. Soluzzjoni onlajn għat-tilwim tal-konsumaturi ***I - Is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim tal-konsumaturi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar soluzzjoni online għat-tilwim, għat-tilwim tal-konsumaturi (Regolament dwar l-ODR tal-konsumaturi) [2011/0374(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim, għat-tilwim tal-konsumaturi u li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2009/22/KE (id-Direttiva dwar l-ADR tal-konsumaturi) [2011/0373(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Louis Grech (A7-0280/2012)

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein u Evelyne Gebhardt (sostituta għal Louis Grech) ippreżentaw ir-rapporti tagħhom.

Intervent ta': Tonio Borg (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Cristian Silviu Buşoi (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat JURI), Hans-Peter Mayer f'isem il-Grupp PPE, Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D, Robert Rochefort f'isem il-Grupp ALDE, Ashley Fox f'isem il-Grupp ECR, Andreas Schwab, Sylvana Rapti, Adam Bielan, Raffaele Baldassarre, María Irigoyen Pérez, Barbara Weiler, Catherine Stihler u Franz Obermayr.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová u Andrew Henry William Brons.

Interventi ta': Tonio Borg, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein u Evelyne Gebhardt.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.5 tal- Minuti ta' 12.3.2013 u punt 8.6 tal- Minuti ta' 12.3.2013.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 09.55 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 10.00)


6. It-tisħiħ tal-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija u r-reati ta' mibegħda (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: It-tisħiħ tal-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija u r-reati ta' mibegħda (2013/2543(RSP))

Lucinda Creighton (President fil-kariga tal-Kunsill) u Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Intervent ta': Véronique Mathieu Houillon f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Georgios PAPASTAMKOS
Viċi President

Interventi ta': Marie-Christine Vergiat, biex tagħmel mistoqsija "karta blu" lil Véronique Mathieu Houillon, li twiġiebha, Kinga Göncz f'isem il-Grupp S&D, Renate Weber f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Andrew Henry William Brons, Ulrike Lunacek f'isem il-Grupp Verts/ALE, Timothy Kirkhope f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Ulrike Lunacek, Frank Vanhecke f'isem il-Grupp EFD, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Philip Claeys Membru mhux affiljat, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Lajos Bokros, Mario Borghezio, Kyriacos Triantaphyllides, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Claude Moraes, Zbigniew Ziobro biex jagħmel mistoqsija "karta blu" (Il-President indika li din mhijiex mistoqsija "karta blu"), Jacek Protasiewicz, Michael Cashman, Lívia Járóka, Juan Fernando López Aguilar, Salvatore Iacolino u Georgios Papanikolaou.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Kinga Gál, Zita Gurmai, Graham Watson, Tatjana Ždanoka, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, László Tőkés, Seán Kelly, Dimitrios Droutsas, Jorgo Chatzimarkakis u Csaba Sándor Tabajdi.

Interventi ta': Viviane Reding u Lucinda Creighton.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jiġi konkluż id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino u Roberta Angelilli f'isem il-Grupp PPE, dwar it-tisħiħ tal-ġlieda kontra r-razziżmu u l-ksenofobija (2013/2543(RSP)) (B7-0121/2013);

- Henri Weber, Sonia Alfano, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sarah Ludford, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries u Marielle de Sarnez f'isem il-Grupp ALDE, dwar it-tisħiħ tal-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija, l-anti-Semitiżmu, l-Islamofobija, l-antiżingariżmu, l-omofobija, it-transfobija u kull forma oħra ta’ vjolenza riżultat ta’ preġudizzju (2013/2543(RSP)) (B7-0122/2013);

- Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová u Ioan Enciu f'isem il-Grupp S&D, dwar it-tisħiħ tal-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija u r-reati ta’ mibgħeda (2013/2543(RSP)) (B7-0123/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Martina Anderson, Nikolaos Chountis u Takis Hadjigeorgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar it-tisħiħ tal-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija, l-anti-Semitiżmu, l-Islamofobija, l-omofobija kontra r-Rom (Sinti, Vjaġġaturi), it-transfobija u l-forom kollha l-oħra ta’ diskriminazzjoni (2013/2543(RSP)) (B7-0124/2013);

- Ulrike Lunacek, Nikos Chrysogelos, Carl Schlyter, Catherine Grèze, Jan Philipp Albrecht, Elisabeth Schroedter, Barbara Lochbihler, Franziska Keller, Raül Romeva i Rueda, Sandrine Bélier, Jean Lambert, Jean-Jacob Bicep u Nicole Kiil-Nielsen f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar it-tisħiħ tal-ġlieda kontra r-razziżmu, il-ksenofobija, l-anti-Semitiżmu, l-atteġjament kontra ż-żingari, l-omofobija, it-transfobija u l-forom l-oħra kollha ta’ reati u diskors ta’ mibegħda (B7-0125/2013).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.3 tal- Minuti ta' 14.3.2013.

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President


7. Varji

Intervent ta' Sylvie Guillaume li, f'isem il-Grupp S&D, talbet li l-Kumitat LIBE jiġi riferut il-kwistjoni tal-kompatibilità mal-prinċipji fundamentali u l-liġi tal-Unjoni Ewropea tas-sensiela ta' emendi adottati l-jum preċedenti mill-Parlament Ungeriż; Gabriele Zimmer li, billi rritorna għall-punt imqajjem il-jum preċedenti fil-bidu tas-sessjoni, talab f'isem il-Grupp GUE/NGL li l-President jindirizza lill-awtoritajiet Marokkini protesta uffiċjali kontra l-espulsjoni tad-delegazzjoni tal-Parlament li kienu qed jivvjaġġaw lejn is-Saħara tal-Punent; Guy Verhofstadt li talab – billi fakkar l-Artikolu 7 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea- li s-suġġett dwar il-ksur possibbli tad-drittijiet fundamentali mill-emendi għall-kostituzzjoni Ungeriża jiddaħħal fl-aġenda tal-għada; József Szájer li oppona din it-talba li tinvoka l-Artikolu 4 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u Rui Tavares li, billi fakkar l-Artikolu 2 tat-Trattat, stieden lill-Kummissjoni tikkonċentra l-isforzi tagħha fuq id-djalogu mal-Ungerija dwar id-drittijiet fundamentali (Il-President ħadet nota tat-talba għall-bidla tal-aġenda u għarrfet li se tirreferiha lill-President).


8. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


8.1. Linji gwida għall-infrastrutturi tal-enerġija trans-Ewropej ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar linji gwida għall-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 1364/2006/KE [2011/0300(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: António Fernando Correia de Campos (A7-0036/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0061)

Interventi

Daniel Cohn-Bendit, dwar il-bidla tal-aġenda proposta minn Guy Verhofstadt (Il-President fakkar li l-President se jiġi riferut din il-mistoqsija), u Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni), biex tgħarraf il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar l-emendi adottati.


8.2. Rapport Speċjali tal-Ombudsman Ewropew (l-Ajruport ta' Vjenna) * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport Speċjali tal-Ombudsman Ewropew rigward l-inkjesta tiegħu dwar l-ilment 2591/2010/GG kontra l-Kummissjoni Ewropea (l-Ajruport ta' Vjenna) [2012/2264(INI)] - Kumitat għall-Petizzjonijiet. Rapporteur: Margrete Auken (A7-0022/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2013)0062)

Intervent

Margrete Auken (rapporteur).


8.3. Ir-regoli tal-kontabilità u l-pjanijiet ta' azzjoni dwar l-emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet serra li jirriżultaw mill-attivitajiet relatati mal-użu tal-art ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deciżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli tal-kontabilità u l-pjanijiet ta' azzjoni dwar l-emissjonijiet u l-assorbimenti tal-gassijiet serra li jirriżultaw mill-attivitajiet relatati mal-użu tal-art, mat-tibdil fl-użu tal-art u mal-forestrija [2012/0042(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Kriton Arsenis (A7-0317/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2013)0063)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2013)0063)


8.4. Mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta’ gassijiet b'effett ta' serra u ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra u għar-rapportar ta' informazzjoni oħra relatata mat-tibdil fil-klima fil-livelli nazzjonali u tal-Unjoni [2011/0372(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2013)0064)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2013)0064)


8.5. Soluzzjoni onlajn għat-tilwim tal-konsumaturi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar soluzzjoni online għat-tilwim, għat-tilwim tal-konsumaturi (Regolament dwar l-ODR tal-konsumaturi) [2011/0374(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (A7-0236/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2013)0065)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2013)0065)


8.6. Is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim tal-konsumaturi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim, għat-tilwim tal-konsumaturi u li temenda r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 u d-Direttiva 2009/22/KE (id-Direttiva dwar l-ADR tal-konsumaturi) [2011/0373(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Louis Grech (A7-0280/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2013)0066)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2013)0066)


8.7. L-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji barranin mal-Unjoni Ewropea * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji barranin mal-Unjoni Ewropea ("Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Barranija") [2012/0195(CNS)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Patrice Tirolien (A7-0052/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2013)0067)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2013)0067)


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

9. Seduta formali - Iżrael

Mill-12.00 sas-12.45 saret seduta formali tal-Parlament fl-okkażjoni taż-żjara ta' Shimon Peres, President tal-Istat tal-Iżrael.


PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

10. Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

10.1. Il-protezzjoni tas-saħħa: Sustanzi radjuattivi fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem * (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li tistabbilixxi rekwiżiti għall-protezzjoni tas-saħħa tal-pubbliku ġenerali fir-rigward ta' sustanzi radjuattivi fl-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem [COM(2012)0147 - C7-0105/2012- 2012/0074(NLE)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel. Rapporteur: Michèle Rivasi (A7-0033/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2013)0068)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2013)0068)

Intervent

Michèle Rivasi (rapporteur) biex jipproponi korrezzjoni teknika fl-emenda 2.


10.2. It-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-Istati Membri li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b'diffikultajiet gravi fir-rigward tal-istabilità finanzjarja tagħhom fiż-żona tal-euro ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-Istati Membri li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b'diffikultajiet gravi fir-rigward tal-istabilità finanzjarja tagħhom fiż-żona tal-euro [2011/0385(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012)

F'konformità mal-Artikolu 57(2), tar-Regoli ta' Proċedura, ir-rapport ġie differit lill-kumitat waqt is-sessjoni tat-13 ta' Ġunju 2012 (punt 7.4 tal- Minuti ta' 13.6.2012).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2013)0069)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2013)0069)

Interventi

Olli Rehn (Viċi President tal-Kummissjoni), biex jagħmel dikjarazzjoni dwar ir-rapporti Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) u Elisa Ferreira (A7-0173/2012), u Jörg Leichtfried, dwar l-iżvolġiment tal-ħin tal-votazzjonijiet.


10.3. Dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro [2011/0386(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0173/2012)

F'konformità mal-Artikolu 57(2), tar-Regoli ta' Proċedura, ir-rapport ġie differit lill-kumitat waqt is-sessjoni tat-13 ta' Ġunju 2012 (punt 7.5 tal- Minuti ta' 13.6.2012).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2013)0070)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2013)0070)


10.4. Fondi Ewropej ta' Kapital ta' Riskju ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Fondi Ewropej ta' Kapital ta' Riskju [2011/0417(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

F'konformità mal-Artikolu 57(2), tar-Regoli ta' Proċedura, ir-rapport ġie differit lill-kumitat waqt is-sessjoni tat-13 ta' Settembru 2012 (punt 11.10 tal- Minuti ta' 13.9.2012).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2013)0071)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2013)0071)

Intervent

Cecilia Wikström dwar l-iżvolġiment tal-ħin tal-votazzjonijiet.


10.5. Fond Ewropew għall-Intraprenditorija Soċjali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fondi ta’ Intraprenditorija Soċjali Ewropej [2011/0418(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

F'konformità mal-Artikolu 57(2), tar-Regoli ta' Proċedura, ir-rapport ġie differit lill-kumitat waqt is-sessjoni tat-13 ta' Settembru 2012 (punt 11.9 tal- Minuti ta' 13.9.2012).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2013)0072)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2013)0072)


10.6. L-impatt tal-kriżi ekonomika fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa (votazzjoni)

Rapport dwar l-impatt tal-kriżi ekonomika fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi u d-drittijiet tan-nisa [2012/2301(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0048/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0073)

Intervent

Nuno Melo dwar il-formulazzjoni tal-premessa C.


10.7. L-eliminazzjoni tal-istereotipi tas-sessi fl-UE (votazzjoni)

Rapport dwar l-eliminazzjoni tal-istereotipi tas-sessi fl-UE [2012/2116(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Kartika Tamara Liotard (A7-0401/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0074)

Intervent

Ashley Fox, biex titlob li terġa' ssir il-votazzjoni dwar il-paragrafu 32 (Il-President ipproċediet għal verifika elettronika dwar il-paragrafu 32).


10.8. Is-sitwazzjoni tan-nisa fl-Afrika ta' Fuq (votazzjoni)

Rapport dwar is-sitwazzjoni tan-nisa fl-Afrika ta’ Fuq [2012/2102(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Silvia Costa (A7-0047/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0075)


10.9. Il-finanzjament tal-kooperazzjoni tal-UE mal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku u l-Pajjiżi u t-Territorji extra-Ewropej għall-2014 sal-2020 (votazzjoni)

Rapport dwar il-preparazzjoni tal-qafas finanzjarju pluriennali dwar il-finanzjament tal-kooperazzjoni tal-UE mal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku u l-Pajjiżi u t-Territorji extra-Ewropej għall-perjodu mill-2014 sal-2020 (il-11-il Fond Ewropew għall-Iżvilupp) [2012/2222(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Patrice Tirolien (A7-0049/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0076)


10.10. Nisfruttaw aħjar il-benefiċċji tal-miżuri ambjentali tal-UE: nibnu l-fiduċja permezz ta’ għarfien u rispons aħjar (votazzjoni)

Rapport dwar sfruttar aħjar tal-benefiċċji tal-miżuri ambjentali tal-UE: nibnu l-fiduċja permezz ta’ għarfien u rispons aħjar [2012/2104(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Oreste Rossi (A7-0028/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2013)0077)

Interventi

Jacqueline Foster u Pervenche Berès li reġgħu lura għad-dikjarazzjoni magħmula minn Olli Rehn (Viċi President tal-Kummissjoni) waqt il-votazzjoni dwar ir-rapporti Jean-Paul Gauzès (A7-0172/2012) u Elisa Ferreira (A7-0173/2012).


11. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport António Fernando Correia de Campos - A7-0036/2013
Vicky Ford, Salvatore Iacolino, Iva Zanicchi, Adam Bielan, Seán Kelly u Daniel Hannan

Rapport Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Oreste Rossi, Julie Girling, Elena Băsescu, Seán Kelly u Syed Kamall

Rapport Bas Eickhout - A7-0191/2012
Paolo Bartolozzi

Rapport Kriton Arsenis - A7-0317/2012
Alfredo Antoniozzi

Rapport Bas Eickhout - A7-0191/2012
Elisabetta Gardini, Syed Kamall u Jacek Olgierd Kurski

Rapport Róża Gräfin von Thun und Hohenstein - A7-0236/2012
Amelia Andersdotter, Mitro Repo, Alfredo Antoniozzi, Minodora Cliveti, Elena Băsescu u Seán Kelly

Rapport Louis Grech - A7-0280/2012
Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Elisabetta Gardini u Elena Băsescu

Rapport Patrice Tirolien - A7-0052/2013
Maurice Ponga u Minodora Cliveti

Rapport Jean-Paul Gauzès - A7-0172/2012
Jacky Hénin, Paul Murphy, Miroslav Mikolášik, Seán Kelly u Marisa Matias

Rapport Elisa Ferreira - A7-0173/2012
Emer Costello, Claudio Morganti, Izaskun Bilbao Barandica u Marisa Matias

Rapport Philippe Lamberts - A7-0193/2012
Vicky Ford, Charles Tannock, Monika Smolková u Seán Kelly

Rapport Sophie Auconie - A7-0194/2012
Janusz Władysław Zemke, Amelia Andersdotter, Emer Costello, Mitro Repo, Adam Bielan, Monika Smolková u Anna Záborská

Rapport Elisabeth Morin-Chartier - A7-0048/2013
Francesca Barracciu, Barbara Matera, Emer Costello, Petru Constantin Luhan, Paul Murphy, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Anna Záborská, Norica Nicolai u Elena Băsescu

Rapport Kartika Tamara Liotard - A7-0401/2012
Francesca Barracciu, Mitro Repo, Charles Tannock, Minodora Cliveti, Monika Smolková, Norica Nicolai, Anna Záborská u Elena Băsescu

L-ispjegazzjonijiet tal-voti dwar ir-Rapport Silvia Costa - A7-0047/2013 u r-Rapport Patrice Tirolien - A7-0049/2013 ġew posposti għas-seduta tal-għada.


12. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

°
° ° °

Elmar Brok informa li, billi ma kellux id-dokument tiegħu tal-vot, ma setax jipparteċipa għall-votazzjonijiet dwar ir-rapporti António Fernando Correia de Campos A7-0036/2013, Margrete Auken A7-0022/2013, Kriton Arsenis A7-0317/2012 u Bas Eickhout A7-0191/2012.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.50 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.05)

PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Viċi President

13. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


14. Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Pagamenti diretti lill-bdiewa skont skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-PAK - 2011/0280(COD)- Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli (ir-Regolament dwar l-OKS Unika) - 2011/0281(COD)- Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) - 2011/0282(COD)- Deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Il-finanzjament, l-immaniġġjar u l-monitoraġġ tal-PAK - 2011/0288(COD) (Artikolu 70a tar-Regoli ta' Proċedura) (dibattitu)

Proposta għal deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistutuzzjonali dwar Pagamenti diretti lill-bdiewa skont skemi ta' appoġġ fil-qafas tal-PAK - 2011/0280(COD) (2013/2528(RSP)). Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0079/2013)

Proposta għal deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli (ir-Regolament dwar l-OKS Unika) - 2011/0281(COD) (2013/2529(RSP)). Rapporteur: Michel Dantin (B7-0080/2013)

Proposta għal deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR) - 2011/0282(COD) (2013/2530(RSP)). Rapporteur: Luis Manuel Capoulas Santos (B7-0081/2013)

Proposta għal deċiżjoni dwar il-ftuħ u l-mandat tan-negozjati interistituzzjonali dwar Il-finanzjament, l-immaniġġjar u l-monitoraġġ tal-PAK - 2011/0288(COD) (2013/2531(RSP)). Rapporteur: Giovanni La Via (B7-0082/2013)

Interventi ta': James Nicholson biex jiddeplora n-nuqqas ta' Kummissarju responsabbli, u Marc Tarabella dwar l-istess suġġett.

Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin u Giovanni La Via ppreżentaw il-proposti għal deċiżjoni.

Interventi ta': Birgit Schnieber-Jastram (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Georgios Papastamkos (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Monika Hohlmeier (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Tamás Deutsch (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Dan Jørgensen (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Karin Kadenbach (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Catherine Grèze (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Younous Omarjee (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Elisabeth Schroedter (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI) u Giommaria Uggias (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI).

Intervent ta': Dacian Cioloş (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Elisabeth Köstinger f'isem il-Grupp PPE, Iratxe García Pérez f'isem il-Grupp S&D, George Lyon f'isem il-Grupp ALDE, Martin Häusling f'isem il-Grupp Verts/ALE, James Nicholson f'isem il-Grupp ECR, John Stuart Agnew f'isem il-Grupp EFD, Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, Diane Dodds Membru mhux affiljata, Mairead McGuinness, Wojciech Michał Olejniczak, Britta Reimers, José Bové, Janusz Wojciechowski, Giancarlo Scottà, Alfreds Rubiks, Francisco Sosa Wagner, Albert Deß, Spyros Danellis, Marit Paulsen, Alyn Smith u Julie Girling.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Interventi ta': Jacek Włosowicz, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Jarosław Kalinowski, Marc Tarabella, Liam Aylward, Bas Eickhout, Hynek Fajmon, Rolandas Paksas, Esther Herranz García, Csaba Sándor Tabajdi, Chris Davies, Richard Ashworth, Bastiaan Belder, Béla Glattfelder, Ivari Padar, Elisabeth Jeggle, Vasilica Viorica Dăncilă, Herbert Dorfmann, Göran Färm, Czesław Adam Siekierski, Luís Paulo Alves, Peter Jahr, Robert Sturdy, biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Luís Paulo Alves, li wiġiebha, Ulrike Rodust, Sandra Kalniete, Eric Andrieu, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Astrid Lulling, Paolo De Castro, Mariya Gabriel, Matthias Groote u Sergio Paolo Francesco Silvestris.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria do Céu Patrão Neves, Phil Prendergast, Gabriel Mato Adrover, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Zigmantas Balčytis, Ana Miranda, Peter van Dalen, Rareş-Lucian Niculescu, Jan Mulder, Nikolaos Salavrakos, Daciana Octavia Sârbu, Isabelle Durant, Paul Murphy, Petri Sarvamaa u Franz Obermayr.

Intervent ta': Dacian Cioloş.

PRESIDENZA: Edward McMILLAN-SCOTT
Viċi President

Interventi ta': Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin u Giovanni La Via.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.7 tal- Minuti ta' 13.3.2013, punt 8.8 tal- Minuti ta' 13.3.2013, punt 8.9 tal- Minuti ta' 13.3.2013 u punt 8.10 tal- Minuti ta' 13.3.2013.


15. Linji gwida għall-baġit 2014 - Taqsima III (dibattitu)

Rapport dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2014, Taqsima III – Il-Kummissjoni [2013/2010(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

Anne E. Jensen ippreżentat ir-rapport tagħha.

Intervent ta': Janusz Lewandowski (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Dominique Riquet f'isem il-Grupp PPE, Eider Gardiazábal Rubial f'isem il-Grupp S&D, Angelika Werthmann f'isem il-Grupp ALDE, Helga Trüpel f'isem il-Grupp Verts/ALE, Richard Ashworth f'isem il-Grupp ECR, Claudio Morganti f'isem il-Grupp EFD, Alda Sousa f'isem il-Grupp GUE/NGL, Lucas Hartong Membru mhux affiljat, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Derek Vaughan, Hynek Fajmon, Jaroslav Paška, Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Jean Louis Cottigny u Vojtěch Mynář, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Ashley Fox.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Janusz Władysław Zemke, João Ferreira, Andreas Mölzer u Monika Flašíková Beňová.

Interventi ta': Janusz Lewandowski u Anne E. Jensen.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.4 tal- Minuti ta' 13.3.2013.


16. Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-Corrigendum (P7_TA(2013)0048(COR01)) kien tħabbar fil-plenarja tal-jum ta' qabel (punt 8 tal- Minuti ta' 11.3.2013).

Billi ma kien is-suġġett tal-ebda talba għal votazzjoni minn grupp politiku jew minn mill-inqas erbgħin Membru (Artikolu 216(4) tar-regoli ta' Proċedura), dan il-Corrigendeum huwa meqjus approvat.


17. Kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew fid-dawl tal-elezzjonijiet tal-2014 (dibattitu)

Rapport dwar il-kompożizzjoni tal-Parlament Ewropew fid-dawl tal-elezzjonijiet tal-2014 [2012/2309(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Korapporteurs: Rafał Trzaskowski u Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

Rafał Trzaskowski u Roberto Gualtieri ippreżentaw ir-rapporti.

Interventi ta': Carlo Casini f'isem il-Grupp PPE, Jo Leinen f'isem il-Grupp S&D, Andrew Duff f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Jörg Leichtfried u Vicky Ford, Gerald Häfner f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' William (The Earl of) Dartmouth, Ashley Fox f'isem il-Grupp ECR, John Stuart Agnew f'isem il-Grupp EFD, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Ashley Fox u Vicky Ford, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Nicole Sinclaire, György Schöpflin, David Martin, Angelika Werthmann, Roberts Zīle, Andreas Mölzer, Othmar Karas, li wieġeb ukoll għal żewġ mistoqsijiet "karta blu" ta' Andrew Duff u Gunnar Hökmark, Sylvie Guillaume, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Paulo Rangel, Alexandra Thein, Gunnar Hökmark, Vital Moreira u Cecilia Wikström.

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

Interventi ta': Elmar Brok, Marita Ulvskog, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Paulo Rangel, Zita Gurmai, Enrique Guerrero Salom u Sandrine Bélier.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, Phil Prendergast, Ulrike Lunacek, Gerard Batten, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Elena Băsescu, Emer Costello, Franz Obermayr u Gay Mitchell.

Intervent ta': Roberto Gualtieri.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.5 tal- Minuti ta' 13.3.2013.


18. Is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sistema Ewropea tal-kontijiet nazzjonali u reġjonali fl-Unjoni Ewropea [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

Sharon Bowles ippreżentat ir-rapport tagħha.

Intervent ta': Janez Potočnik (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Danuta Maria Hübner (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Theodor Dumitru Stolojan f'isem il-Grupp PPE, Antolín Sánchez Presedo f'isem il-Grupp S&D, Ramon Tremosa i Balcells f'isem il-Grupp ALDE, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Vicky Ford f'isem il-Grupp ECR, Ildikó Gáll-Pelcz u Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Anna Záborská u Jaroslav Paška.

Interventi ta': Janez Potočnik u Sharon Bowles

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.2 tal- Minuti ta' 13.3.2013.


19. Il-protezzjoni tas-saħħa pubblika mill-interferenti endokrinali (dibattitu)

Rapport dwar il-protezzjoni tas-saħħa pubblika mill-interferenti endokrinali [2012/2066(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Åsa Westlund (A7-0027/2013)

Åsa Westlund ippreżentat ir-rapport tagħha.

PRESIDENZA: Oldřich VLASÁK
Viċi President

Intervent ta': Janez Potočnik (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Christa Klaß f'isem il-Grupp PPE, Jo Leinen f'isem il-Grupp S&D, Andrea Zanoni f'isem il-Grupp ALDE, Pilar Ayuso, Edite Estrela, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Pavel Poc, Zofija Mazej Kukovič, Gilles Pargneaux u Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Anna Záborská, Vasilica Viorica Dăncilă, Elena Băsescu u Sergio Gaetano Cofferati.

Interventi ta': Janez Potočnik u Åsa Westlund.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.4 tal- Minuti ta' 14.3.2013.


20. L-integrazzjoni tal-migranti, l-effetti tagħha fuq is-suq tax-xogħol u d-dimensjoni esterna tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali (dibattitu)

Rapport dwar l-integrazzjoni tal-migranti, l-effetti tagħha fuq is-suq tax-xogħol u d-dimensjoni esterna tal-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali [2012/2131(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Nadja Hirsch (A7-0040/2013)

Nadja Hirsch ippreżentat ir-rapport tagħha.

Intervent ta': Cecilia Malmström (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Cristian Dan Preda (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Kinga Göncz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Joanna Senyszyn (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Theodor Dumitru Stolojan f'isem il-Grupp PPE, Vilija Blinkevičiūtė f'isem il-Grupp S&D, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Milan Cabrnoch f'isem il-Grupp ECR, Derek Roland Clark f'isem il-Grupp EFD, Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, Verónica Lope Fontagné, Josef Weidenholzer, Georgios Papanikolaou, Jutta Steinruck, Heinz K. Becker, Sylvana Rapti, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Zbigniew Ziobro, u Sergio Gaetano Cofferati.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Nicole Sinclaire, Gerard Batten, Hubert Pirker, Petru Constantin Luhan, Jaroslav Paška, Gilles Pargneaux u Claudio Morganti.

Interventi ta': Cecilia Malmström u Nadja Hirsch.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.5 tal- Minuti ta' 14.3.2013.


21. L-impatt tal-politiki ta' awsterità fuq il-kundizzjonijiet tal-għajxien ta' persuni b'diżabilitajiet (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000018/2013) mressqa minn Pervenche Berès, f'isem il-Kumitat EMPL, lill-Kummissjoni: L-impatt tal-awsterità fuq il-kundizzjonijiet tal-għixien ta' nies b'diżabilitajiet (2012/2927(RSP)) (B7-0113/2013)

Pervenche Berès daħlet aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġbet għall-mistoqsija.

Interventi ta': Ádám Kósa f'isem il-Grupp PPE, Kinga Göncz f'isem il-Grupp S&D, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Paul Murphy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ildikó Gáll-Pelcz, Emer Costello, Romana Jordan, Richard Howitt u Rosa Estaràs Ferragut.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Phil Prendergast, Csaba Sógor, Miroslav Mikolášik, Georgios Papanikolaou u Inês Cristina Zuber.

Intervent ta': Viviane Reding.

Id-dibattitu ngħalaq.

Intervent ta': Nicole Sinclaire dwar il-proċedura "catch the eye".


22. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni:

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 912/2010 li jistabbilixxi l-Aġenzija Ewropea GNSS (COM(2013)0040 - C7-0031/2013 - 2013/0022(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

BUDG, CONT, TRAN

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-għanijiet ta' ħasil tal-flus u ta' finanzjament tat-terroriżmu (COM(2013)0045 - C7-0032/2013 - 2013/0025(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282 TFUE, il-President se jipproċedi għall-konsultazzjoni fakultattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew.

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-euro u muniti oħra kontra l-iffalsifikar permezz tal-liġi kriminali, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2000/383/ĠAI (COM(2013)0042 - C7-0033/2013 – 2013/0023(COD))
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282 TFUE, il-President se jipproċedi għall-konsultazzjoni fakultattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 304 TFUE, il-President se jipproċedi għall-konsultazzjoni fakultattiva tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

ECON, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq l-informazzjoni li takkumpanja t-trasferimenti ta' fondi (COM(2013)0044 - C7-0034/2013 - 2013/0024(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282 TFUE, il-President se jipproċedi għall-konsultazzjoni fakultattiva tal-Bank Ċentrali Ewropew.

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

PETI, DEVE, JURI, ECON, IMCO

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti mill-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd bejn il-Komunità Ewropea, minn naħa waħda, u r-Repubblika ta' Kiribati, min-naħa l-oħra (13331/2012 - C7-0036/2013 - 2012/0229(NLE))

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 01/2013 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0044/2013 - C7-0037/2013 - 2013/2027(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sigurtà tal-prodotti għall-konsumatur u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 87/357/KEE u d-Direttiva 2001/95/KE (COM(2013)0078 - C7-0042/2013 - 2013/0049(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

ENVI, ITRE, JURI, ECON, INTA

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sorveljanza tal-prodotti u li jemenda d-Direttivi tal-Kunsill89/686/KEE u 93/15/KEE, u d-Direttivi94/9/KE, 94/25/KE, 95/16/KE, 97/23/KE, 1999/5/KE, 2000/9/KE, 2000/14/KE, 2001/95/KE, 2004/108/KE, 2006/42/KE, 2006/95/KE, 2007/23/KE, 2008/57/KE, 2009/48/KE, 2009/105/KE, 2009/142/KE, 2011/65/UE, ir-Regolament (UE) Nru305/2011, ir-Regolament (KE) Nru764/2008 u r-Regolament (KE) Nru765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2013)0075 - C7-0043/2013 - 2013/0048(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

IMCO

opinjoni :

AGRI, ENVI, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Organizzazzjoni Ewropea għas-Sigurtà tan-Navigazzjoni bl-Ajru li jipprovdi qafas ġenerali għall-kooperazzjoni msaħħa (05822/2013 - C7-0044/2013 - 2012/0213(NLE))

irreferut

responsabbli :

TRAN

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda l-AnnessiII u III tad-Deċiżjoni tal-Kunsill tad-9ta' Ġunju 2011 dwar l-approvazzjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Konvenzjoni tal-Aja tat-23ta' Novembru 2007 dwar l-Irkupru Internazzjonali tal-Manteniment għat-Tfal u Forom Oħrajn ta' Manteniment tal-Familja (COM(2013)0035 - C7-0045/2013 - 2013/0019(NLE))

irreferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

FEMM, LIBE

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 92/58/KEE, 92/85/KEE, 94/33/KE, 98/24/KE u d-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, sabiex jiġu allinjati mar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet (COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD))
F'konformità mal-Artikoli 124(1) u 125(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

ENVI, ITRE, IMCO

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-arranġamenti kummerċjali applikabbli għal ċerti prodotti li jirriżultaw mill-ipproċessar tal-prodotti agrikoli (COM(2013)0106 - C7-0048/2013 - 2013/0063(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

INTA, IMCO

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li timplimenta kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tat-taxxa fuq it-tranżazzjonijiet finanzjarji (COM(2013)0071 - C7-0049/2013 - 2013/0045(CNS))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

EMPL, BUDG, JURI

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 02/2013 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0051/2013 - C7-0050/2013 - 2013/2035(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

2) mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew:

- Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (CES 2185/2012) dwar il-"Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-apparati mediċi, li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE, ir-Regolament (KE) Nru° 178/2002 u r-Regolament (KE) Nru° 1223/2009" (COM(2012)05422012/0266(COD))
u dwar il-"Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar apparat mediku dijanjostiku in vitro" (COM(2012)05412012/0267 (COD))

- Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (CES 2444/2012) dwar il-"Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-titjib tal-bilanċ bejn is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi ta' kumpaniji elenkati f'borża u miżuri relatati" (COM(2012)06142012/0299(COD))

- Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (CES 0144/2013) dwar il-"Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għal deroga temporanja mid-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi skema għall-iskambju ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra ġewwa l-Komunità" (COM(2012)06972012/0328(COD)).

3) mill-Ombudsman:


- Rapport annwali ta' attività għas-sena 2012 imħejji mill-Uffiċjal Prinċipali tal-Ombudsman Ewropew.


23. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 505.526/OJME).


24. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.30.

Klaus Welle

Othmar Karas

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berra, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Mariya Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Rebecca Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vitkauskaite, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka,

Osservaturi

Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Vrbat

Avviż legali - Politika tal-privatezza