Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. března 2013 - Štrasburk

5. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 98/8/ES Evropského parlamentu a Rady za účelem zařazení drcených kukuřičných klasů jako účinné látky do příloh I a IA uvedené směrnice (COM(2013)0046 - 2012/2825(RPS) - lhůta: 05/06/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise o opatřeních vztahujících se na oznámení o narušení bezpečnosti osobních údajů podle směrnice 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích (D023457/03 - 2013/2544(RPS) - lhůta: 07/05/2013)
předáno věcně příslušný výbor: LIBE

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 432/2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (D024663/03 - 2013/2553(RPS) - lhůta: 23/05/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 o evropské statistice, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 831/2002 (D025304/01 - 2013/2546(RPS) - lhůta: 13/05/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ECON

- Nařízení Komise, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign vysavačů (D025421/02 - 2013/2573(RPS) - lhůta: 07/06/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1451/2007, pokud jde o další účinné látky v biocidních přípravcích, které mají být zkoumány v rámci programu přezkoumání (D025460/01 - 2013/2559(RPS) - lhůta: 05/06/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání několika přídatných látek v některých alkoholických nápojích (D025479/03 - 2013/2552(RPS) - lhůta: 22/05/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění a opravuje příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití některých potravinářských přídatných látek (D025481/04 - 2013/2557(RPS) - lhůta: 27/04/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví společná kritéria pro odůvodnění tvrzení používaných v souvislosti s kosmetickými přípravky (D025494/01 - 2013/2554(RPS) - lhůta: 26/05/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign počítačů a počítačových serverů (D025517/02 - 2013/2572(RPS) - lhůta: 08/06/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2009/300/ES, 2009/543/ES, 2009/544/ES, 2009/563/ES, 2009/564/ES, 2009/567/ES, 2009/568/ES, 2009/578/ES, 2009/598/ES, 2009/607/ES, 2009/894/ES, 2009/967/ES, 2010/18/ES a 2011/331/EU s cílem prodloužit platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům (D025524/02 - 2013/2560(RPS) - lhůta: 05/06/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise , kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (D025530/03 - 2013/2548(RPS) - lhůta: 15/05/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy I, II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití oxidů a hydroxidů železa (E 172), hydroxypropylmethylcelulózy (E 464) a polysorbátů (E 432–436) k značení některých druhů ovoce (D025531/03 - 2013/2551(RPS) - lhůta: 22/05/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D025558/01 - 2013/2555(RPS) - lhůta: 26/05/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se opravuje příloha VI nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (D025582/02 - 2013/2576(RPS) - lhůta: 08/06/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění příloha II rozhodnutí 2009/861/ES o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Bulharsku (D025630/02 - 2013/2574(RPS) - lhůta: 08/06/2013)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

Právní upozornění - Ochrana soukromí