Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2013 m. kovo 13 d. - Strasbūras

5. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB, į jos I ir IA priedus įrašant veikliąją medžiagą kukurūzų burbuolių miltelius (COM(2013)0046 - 2012/2825(RPS) - terminas: 05/06/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas dėl priemonių, kurios pagal Direktyvą 2002/58/EB dėl privatumo ir elektroninių ryšių taikomos pranešimams apie asmens duomenų saugumo pažeidimus (D023457/03 - 2013/2544(RPS) - terminas: 07/05/2013)
perduota atsakingam komitetui: LIBE

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo (D024663/03 - 2013/2553(RPS) - terminas: 23/05/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos reglamentas, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos nuostatos dėl galimybės naudoti konfidencialius duomenis mokslo reikmėms, ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 831/2002 (D025304/01 - 2013/2546(RPS) - terminas: 13/05/2013)
perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos reglamentas, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi dulkių siurblių ekologinio projektavimo reikalavimai (D025421/02 - 2013/2573(RPS) - terminas: 07/06/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl papildomų biocidinių produktų veikliųjų medžiagų, kurias reikia ištirti pagal peržiūros programą, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1451/2007 (D025460/01 - 2013/2559(RPS) - terminas: 05/06/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl keleto priedų naudojimo tam tikruose alkoholiniuose gėrimuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D025479/03 - 2013/2552(RPS) - terminas: 22/05/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl tam tikrų maisto priedų naudojimo iš dalies keičiamas ir ištaisomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D025481/04 - 2013/2557(RPS) - terminas: 27/04/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomi bendrieji teiginių apie kosmetikos gaminius pagrindimo kriterijai (D025494/01 - 2013/2554(RPS) - terminas: 26/05/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai (D025517/02 - 2013/2572(RPS) - terminas: 08/06/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2006/799/EB, 2007/64/EB, 2009/300/EB, 2009/543/EB, 2009/544/EB, 2009/563/EB, 2009/564/EB, 2009/567/EB, 2009/568/EB, 2009/578/EB, 2009/598/EB, 2009/607/EB, 2009/894/EB, 2009/967/EB, 2010/18/EB ir 2011/331/ES, kad būtų pratęstas ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant ES ekologinį ženklą, galiojimas (D025524/02 - 2013/2560(RPS) - terminas: 05/06/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II ir III prieduose išvardytų maisto priedų specifikacijos (D025530/03 - 2013/2548(RPS) - terminas: 15/05/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl geležies oksidų ir geležies hidroksidų (E 172), hidroksipropilmetilceliuliozės (E 464) ir polisorbatų (E 432 – E 436) naudojimo tam tikriems vaisiams ženklinti iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 I, II ir III priedai (D025531/03 - 2013/2551(RPS) - terminas: 22/05/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių II ir III priedai (D025558/01 - 2013/2555(RPS) - terminas: 26/05/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo pataisomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo VI priedas (D025582/02 - 2013/2576(RPS) - terminas: 08/06/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimo 2009/861/EB dėl pereinamojo laikotarpio priemonių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, taikomų reikalavimų neatitinkančiam žaliam pienui tam tikrose Bulgarijos pieno perdirbimo įmonėse, II priedas (D025630/02 - 2013/2574(RPS) - terminas: 08/06/2013)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

Teisinė informacija - Privatumo politika