Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 13. marec 2013 - Strasbourg

5. Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta za vključitev koruznega storža v prahu kot aktivne snovi v prilogi I in IA k Direktivi (COM(2013)0046 - 2012/2825(RPS) - rok: 05/06/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o ukrepih, ki veljajo za obveščanje o kršitvi varnosti osebnih podatkov v skladu z Direktivo 2002/58/ES o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (D023457/03 - 2013/2544(RPS) - rok: 07/05/2013)
posredovano pristojni: LIBE

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 432/2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (D024663/03 - 2013/2553(RPS) - rok: 23/05/2013)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: IMCO

- Uredba Komisije o izvajanju Uredbe (ES) št. 223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki glede dostopa do zaupnih podatkov za znanstvene namene in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 831/2002 (D025304/01 - 2013/2546(RPS) - rok: 13/05/2013)
posredovano pristojni: ECON

- Uredba Komisije o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo sesalnikov (D025421/02 - 2013/2573(RPS) - rok: 07/06/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) o spremembi Uredbe (ES) št. 1451/2007 glede dodatnih aktivnih snovi v biocidnih pripravkih, ki se preučijo v programu pregledovanja (D025460/01 - 2013/2559(RPS) - rok: 05/06/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe več aditivov v nekaterih alkoholnih pijačah (D025479/03 - 2013/2552(RPS) - rok: 22/05/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije (EU) o spremembi in popravku Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nekaterih aditivov za živila (D025481/04 - 2013/2557(RPS) - rok: 27/04/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o določitvi skupnih meril za utemeljitev navedb, uporabljenih v zvezi s kozmetičnimi izdelki (D025494/01 - 2013/2554(RPS) - rok: 26/05/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2009/125/ES glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo računalnikov in računalniških strežnikov (D025517/02 - 2013/2572(RPS) - rok: 08/06/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Sklep Komisije o spremembi odločb 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2009/300/ES, 2009/543/ES, 2009/544/ES, 2009/563/ES, 2009/564/ES, 2009/567/ES, 2009/568/ES, 2009/578/ES, 2009/598/ES, 2009/607/ES, 2009/894/ES, 2009/967/ES in 2010/18/ES ter Sklepa 2011/331/EU zaradi podaljšanja veljavnosti okoljskih meril za podeljevanje znaka EU za okolje nekaterim proizvodom (D025524/02 - 2013/2560(RPS) - rok: 05/06/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (D025530/03 - 2013/2548(RPS) - rok: 15/05/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog I, II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe železovih oksidov in hidroksidov (E 172), hidroksipropilmetil celuloze (E 464) in polisorbatov (E 432–E 436) za označevanje nekaterih vrst sadja (D025531/03 - 2013/2551(RPS) - rok: 22/05/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (D025558/01 - 2013/2555(RPS) - rok: 26/05/2013)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (D025582/02 - 2013/2576(RPS) - rok: 08/06/2013)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: IMCO

- Sklep Komisije o spremembi Priloge II k Odločbi 2009/861/ES o prehodnih ukrepih na podlagi Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede predelave surovega mleka, ki ne izpolnjuje zahtev, v nekaterih obratih za predelavo mleka v Bolgariji (D025630/02 - 2013/2574(RPS) - rok: 08/06/2013)
posredovano pristojni: ENVI

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov