Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0280(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0079/2013

Разисквания :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Гласувания :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0084

Протокол
Сряда, 13 март 2013 г. - Страсбург

6. Подготовка за заседанието на Европейския съвет (14 и 15 март 2013 г.) (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка за заседанието на Европейския съвет (14 и 15 март 2013 г.) (2012/2803(RSP))

Lucinda Creighton (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Karin Kadenbach, Stephen Hughes, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bruno Gollnisch, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, John Stuart Agnew, относно времето за изказвания, Zofija Mazej Kukovič, за да зададе въпрос „синя карта“ на Daniel Cohn-Bendit, който отговори на него, Martin Callanan, от името на групата ECR (Председателят уточни въпроса за тайното гласуване), Rui Tavares, за да зададе въпрос „синя карта“ на Martin Callanan, който отговори на него, Joseph Daul, Ashley Fox (като последните двама се върнаха на въпроса за тайното гласуване), Nigel Farage, от името на групата EFD, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ивайло Калфин, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Gay Mitchell и Göran Färm.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

Изказаха се: Jan Mulder, Helga Trüpel, Jan Zahradil, Lorenzo Fontana, Alda Sousa, Nicole Sinclaire, Herbert Reul, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Graham Watson и Michael Theurer, Elisa Ferreira, Anne E. Jensen, Isabelle Durant, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Peter Martin, Jürgen Klute, Laurence J.A.J. Stassen, Giuseppe Gargani, Catherine Trautmann, George Lyon, Sven Giegold, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Ивайло Калфин, Jill Evans, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Alain Lamassoure, Véronique De Keyser, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Luis de Grandes Pascual, Jutta Steinruck, Marietta Giannakou, Bogusław Liberadzki, Reimer Böge, Anna Záborská, Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam и Othmar Karas.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Csaba Sándor Tabajdi, Karin Kadenbach, Andrew Henry William Brons, Paul Murphy, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Tatjana Ždanoka, Salvador Garriga Polledo и Anni Podimata.

Изказаха се: Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) и Lucinda Creighton.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Richard Ashworth, от името на групата ECR, относно многогодишната финансова рамка и собствените ресурси (2012/2803(RSP)) (B7-0126/2013);

- Joseph Daul, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Rebecca Harms и Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, относно заключенията на Европейския съвет от 7 и 8 февруари относно многогодишната финансова рамка (2012/2803(RSP)) (B7-0129/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 13.3.2013.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Изказаха се Robert Atkins относно големия брой изменения, внесени за гласуване днес, и Roger Helmer, за да сигнализира, че знамето на Обединеното кралство пред сградата на Парламента е обърнато обратно.

Председателят информира членовете на ЕП, че съгласно член 162 от Правилника за дейността той е поискал от компетентната комисия, а именно комисията AGRI, да разгледа измененията, внесени по предложенията за решение B7-0079/2013, B7-0080/2013, B7-0081/2013 и B7-0082/2013, но комисията AGRI не е могла да намали техния брой.

Robert Atkins поиска тези предложения за решение да се изпратят на компетентната комисия за преразглеждане. (Председателят му предложи да представи това искане при гласуването).

Правна информация - Политика за поверителност