Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0280(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B7-0079/2013

Forhandlinger :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Afstemninger :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2013)0084

Protokol
Onsdag den 13. marts 2013 - Strasbourg

6. Forberedelse til Det Europæiske Råds møde (14.-15. marts 2013) (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse til Det Europæiske Råds møde (14.-15. marts 2013) (2012/2803(RSP))

Lucinda Creighton (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Karin Kadenbach, Stephen Hughes for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bruno Gollnisch, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, John Stuart Agnew, om taletiden, Zofija Mazej Kukovič, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Daniel Cohn-Bendit, der besvarede spørgsmålet, Martin Callanan for ECR-Gruppen (formanden kom med yderligere forklaringer vedrørende spørgsmålet om hemmelig afstemning), Rui Tavares for at stille et blåt kort-spørgsmål til Martin Callanan, der besvarede spørgsmålet, Joseph Daul, Ashley Fox (de to sidstnævnte om spørgsmålet om hemmelig afstemning), Nigel Farage for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivailo Kalfin, Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Gay Mitchell og Göran Färm.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Talere: Jan Mulder, Helga Trüpel, Jan Zahradil, Lorenzo Fontana, Alda Sousa, Nicole Sinclaire, Herbert Reul, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Graham Watson og Michael Theurer, Elisa Ferreira, Anne E. Jensen, Isabelle Durant, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hans-Peter Martin, Jürgen Klute, Laurence J.A.J. Stassen, Giuseppe Gargani, Catherine Trautmann, George Lyon, Sven Giegold, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Ivailo Kalfin, Jill Evans, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Alain Lamassoure, Véronique De Keyser, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Luis de Grandes Pascual, Jutta Steinruck, Marietta Giannakou, Bogusław Liberadzki, Reimer Böge, Anna Záborská, Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam og Othmar Karas.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Csaba Sándor Tabajdi, Karin Kadenbach, Andrew Henry William Brons, Paul Murphy, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Tatjana Ždanoka, Salvador Garriga Polledo og Anni Podimata.

Talere: Maroš Šefčovič (næstformand i Kommissionen) og Lucinda Creighton.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Richard Ashworth for ECR-Gruppen, om den flerårige finansielle ramme og egne indtægter (2012/2803(RSP)) (B7-0126/2013)

- Joseph Daul for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms og Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, og Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, om Det Europæiske Råds konklusioner af 7.-8. februar om den flerårige finansielle ramme (2012/2803(RSP)) (B7-0129/2013).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 13.3.2013.

FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

Talere: Robert Atkins, om det store antal ændringsforslag, der var indgivet til afstemningstiden i dag, og Roger Helmer, der gjorde opmærksom på, at Det Forenede Kongeriges flag, der var hejst foran Parlamentets bygning, var vendt forkert.

Formanden meddelte medlemmerne, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 162 havde anmodet det kompetente udvalg, AGRI, om at behandle de indgivne ændringsforslag til forslagene til afgørelse B7-0079/2013, B7-0080/2013, B7-0081/2013 og B7-0082/2013, men at AGRI ikke havde formået at mindske antallet.

Robert Atkins anmodede om, at disse forslag til afgørelse blev henvist til fornyet udvalgsbehandling i det kompetente udvalg. (Formanden foreslog ham at fremsætte denne anmodning i forbindelse med afstemningen).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik