Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0280(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0079/2013

Keskustelut :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Äänestykset :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0084

Pöytäkirja
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2013 - Strasbourg

6. 14. ja 15. maaliskuuta 2013 pidettävän Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: 14. ja 15. maaliskuuta 2013 pidettävän Eurooppa-neuvoston kokouksen valmistelu (2012/2803(RSP))

Lucinda Creighton (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Karin Kadenbach, Stephen Hughes S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bruno Gollnisch, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, John Stuart Agnew puheajoista, Zofija Mazej Kukovič esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Daniel Cohn-Benditille, joka vastasi kysymykseen, Martin Callanan ECR-ryhmän puolesta (puhemies täsmensi salaista äänestystä koskevaa kysymystä), Rui Tavares esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Martin Callananille, joka vastasi kysymykseen, Joseph Daul, Ashley Fox (jotka molemmat palasivat salaista äänestystä koskevaan kysymykseen), Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivailo Kalfin, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Gay Mitchell ja Göran Färm.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Puheenvuorot: Jan Mulder, Helga Trüpel, Jan Zahradil, Lorenzo Fontana, Alda Sousa, Nicole Sinclaire, Herbert Reul, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Graham Watson ja Michael Theurer, Elisa Ferreira, Anne E. Jensen, Isabelle Durant, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Peter Martin, Jürgen Klute, Laurence J.A.J. Stassen, Giuseppe Gargani, Catherine Trautmann, George Lyon, Sven Giegold, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Ivailo Kalfin, Jill Evans, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Alain Lamassoure, Véronique De Keyser, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Luis de Grandes Pascual, Jutta Steinruck, Marietta Giannakou, Bogusław Liberadzki, Reimer Böge, Anna Záborská, Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam ja Othmar Karas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Csaba Sándor Tabajdi, Karin Kadenbach, Andrew Henry William Brons, Paul Murphy, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Tatjana Ždanoka, Salvador Garriga Polledo ja Anni Podimata.

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission varapuheenjohtaja) ja Lucinda Creighton.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Richard Ashworth ECR-ryhmän puolesta monivuotisesta rahoituskehyksestä ja omista varoista (2012/2803(RSP)) (B7-0126/2013)

- Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eurooppa-neuvoston 7.–8. helmikuuta antamista monivuotista rahoituskehystä koskevista päätelmistä (2012/2803(RSP)) (B7-0129/2013).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.3.2013, kohta 8.1.

Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

Robert Atkins käytti puheenvuoron suuresta käsiteltäväksi jätettyjen tarkistusten määrästä tämänpäiväisissä äänestyksissä ja Roger Helmer ilmoitti, että parlamentin edessä oleva Yhdistyneen kuningaskunnan lippu on väärinpäin.

Puhemies ilmoitti jäsenille, että työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti hän oli pyytänyt asiasta vastaavaa AGRI-valiokuntaa tarkastelemaan käsiteltäväksi jätettyjä tarkistuksia, jotka koskivat päätösehdotuksia B7-0079/2013, B7-0080/2013, B7-0081/2013 ja B7-0082/2013, mutta AGRI-valiokunta ei ollut kyennyt vähentämään niiden määrää.

Robert Atkins pyysi, että nämä päätösehdotukset palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten (puhemies pyysi häntä esittämään tämän pyynnön äänestysten yhteydessä).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö