Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0280(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0079/2013

Debatten :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Stemmingen :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0084

Notulen
Woensdag 13 maart 2013 - Straatsburg

6. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (14-15 maart 2013) (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (14-15 maart 2013) (2012/2803(RSP))

Lucinda Creighton (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Karin Kadenbach, Stephen Hughes, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bruno Gollnisch, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, John Stuart Agnew, over de spreektijd, Zofija Mazej Kukovič, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Daniel Cohn-Bendit, die deze beantwoordt, Martin Callanan, namens de ECR-Fractie (De Voorzitter gaat nader in op het punt van geheime stemmingen), Rui Tavares om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Martin Callanan, die deze beantwoordt, Joseph Daul, Ashley Fox (deze laatsten om terug te komen op geheime stemmingen), Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivailo Kalfin, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Gay Mitchell en Göran Färm.

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jan Mulder, Helga Trüpel, Jan Zahradil, Lorenzo Fontana, Alda Sousa, Nicole Sinclaire, Herbert Reul, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Graham Watson en Michael Theurer, Elisa Ferreira, Anne E. Jensen, Isabelle Durant, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hans-Peter Martin, Jürgen Klute, Laurence J.A.J. Stassen, Giuseppe Gargani, Catherine Trautmann, George Lyon, Sven Giegold, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Ivailo Kalfin, Jill Evans, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Alain Lamassoure, Véronique De Keyser, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Luis de Grandes Pascual, Jutta Steinruck, Marietta Giannakou, Bogusław Liberadzki, Reimer Böge, Anna Záborská, Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam en Othmar Karas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Csaba Sándor Tabajdi, Karin Kadenbach, Andrew Henry William Brons, Paul Murphy, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Tatjana Ždanoka, Salvador Garriga Polledo en Anni Podimata.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie) en Lucinda Creighton.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Richard Ashworth, namens de ECR-Fractie, over het meerjarig financieel kader en de eigen middelen (2012/2803(RSP)) (B7-0126/2013);

- Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Rebecca Harms en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, over de conclusies van de Europese Raad van 7 en 8 februari betreffende het meerjarig financieel kader (2012/2803(RSP)) (B7-0129/2013).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 13.3.2013.

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door

Robert Atkins, over het grote aantal amendementen dat voor de stemmingen van vandaag is ingediend, en Roger Helmer, om erop te wijzen dat de vlag van het Verenigd Koninkrijk voor het Parlementsgebouw omgekeerd hing.

De Voorzitter deelt de leden mee dat overeenkomstig artikel 162 van het Reglement, hij de commissie ten principale, met name de Commissie AGRI, had verzocht de ingediende amendementen op de voorstellen voor een besluit B7-0079/2013, B7-0080/2013, B7-0081/2013 en B7-0082/2013 nader te bekijken, maar dat de Commissie AGRI het aantal niet heeft kunnen verminderen.

Robert Atkins verzoekt de voorstellen voor een besluit terug te verwijzen naar de bevoegde commissie voor een nieuwe behandeling. (De Voorzitter stelt hem voor dit verzoek nogmaals te doen tijdens de stemmingen).

Juridische mededeling - Privacybeleid