Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0280(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0079/2013

Debaty :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Głosowanie :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0084

Protokół
Środa, 13 marca 2013 r. - Strasburg

6. Przygotowanie do posiedzenia Rady Europejskiej (14-15 marca 2013 r.) (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowanie do posiedzenia Rady Europejskiej (14-15 marca 2013 r.) (2012/2803(RSP))

Lucinda Creighton (urzędująca przewodnicząca Rady) i José Manuel Barroso (Przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Karin Kadenbach, Stephen Hughes w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Bruno Gollnischa, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew, w sprawie czasu wystąpień, Zofija Mazej Kukovič, aby zadać pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki Danielowi Cohn-Benditowi, który udzielił na nie odpowiedzi, Martin Callanan w imieniu grupy ECR (Przewodniczący udzielił dodatkowych wyjaśnień w sprawie głosowania tajnego), Rui Tavares, aby zadać pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki Martinowi Callananowi, który udzielił na nie odpowiedzi, Joseph Daul, Ashley Fox (obaj ponownie nawiązując do pytania o głosowanie tajne), Nigel Farage w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Ivailo Kalfina, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Gay Mitchell i Göran Färm.

PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jan Mulder, Helga Trüpel, Jan Zahradil, Lorenzo Fontana, Alda Sousa, Nicole Sinclaire, Herbert Reul, który odpowiedział również na dwa pytania zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Grahama Watsona i Michaela Theurera, Elisa Ferreira, Anne E. Jensen, Isabelle Durant, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie „niebieskiej kartki” przez Hansa-Petera Martina, Jürgen Klute, Laurence J.A.J. Stassen, Giuseppe Gargani, Catherine Trautmann, George Lyon, Sven Giegold, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Ivailo Kalfin, Jill Evans, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Alain Lamassoure, Véronique De Keyser, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Luis de Grandes Pascual, Jutta Steinruck, Marietta Giannakou, Bogusław Liberadzki, Reimer Böge, Anna Záborská, Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam i Othmar Karas.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Csaba Sándor Tabajdi, Karin Kadenbach, Andrew Henry William Brons, Paul Murphy, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Tatjana Ždanoka, Salvador Garriga Polledo i Anni Podimata.

Głos zabrali: Maroš Šefčovič (wiceprzewodniczący Komisji) i Lucinda Creighton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, w sprawie wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych (2012/2803(RSP)) (B7-0126/2013);

- Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE oraz Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej w dniach 7-8 lutego br. dotyczących wieloletnich ram finansowych (2012/2803(RSP)) (B7-0129/2013).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 13.3.2013.

PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

Głos zabrali: Robert Atkins, w sprawie dużej liczby poprawek złożonych przed dzisiejszym głosowaniem, i Roger Helmer, aby zasygnalizować, że flaga Wielkiej Brytanii przed budynkiem Parlamentu została zawieszona odwrotnie.

Przewodniczący poinformował posłów, że zgodnie z art. 162 Regulaminu zwrócił się do komisji przedmiotowo właściwej, tj. komisji AGRI, o przeanalizowanie poprawek złożonych do wniosków dotyczących decyzji B7-0079/2013, B7-0080/2013, B7-0081/2013 i B7-0082/2013, ale że komisja AGRI nie była w stanie zmniejszyć ich liczby.

Robert Atkins zwrócił się o odesłanie tych wniosków dotyczących decyzji do komisji przedmiotowo właściwej w celu ich ponownego rozpatrzenia. (Przewodniczący zasugerował mu wystąpienie z tym wnioskiem w chwili głosowania).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności