Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0280(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0079/2013

Rozpravy :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Hlasovanie :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0084

Zápisnica
Streda, 13. marca 2013 - Štrasburg

6. Príprava na zasadnutie Európskej rady (14. – 15. marca 2013) (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava na zasadnutie Európskej rady (14. – 15. marca 2013) (2012/2803(RSP))

Lucinda Creighton (úradujúca predsedníčka Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Joseph Daul v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Karin Kadenbach, Stephen Hughes v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bruno Gollnisch, Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew s poznámkou k rečníckemu času, Zofija Mazej Kukovič, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Danielovi Cohn-Benditovi, ktorý na ňu odpovedal, Martin Callanan v mene skupiny ECR (predseda spresnil súvislosti týkajúce sa otázky tajného hlasovania), Rui Tavares, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Martinovi Callananovi, ktorý na ňu odpovedal, Joseph Daul, Ashley Fox (obaja sa vrátili k otázke tajného hlasovania), Nigel Farage v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivailo Kalfin, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Gay Mitchell a Göran Färm.

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jan Mulder, Helga Trüpel, Jan Zahradil, Lorenzo Fontana, Alda Sousa, Nicole Sinclaire, Herbert Reul, ktorý zároveň odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Graham Watson a Michael Theurer, Elisa Ferreira, Anne E. Jensen, Isabelle Durant, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Peter Martin, Jürgen Klute, Laurence J.A.J. Stassen, Giuseppe Gargani, Catherine Trautmann, George Lyon, Sven Giegold, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Ivailo Kalfin, Jill Evans, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Alain Lamassoure, Véronique De Keyser, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Luis de Grandes Pascual, Jutta Steinruck, Marietta Giannakou, Bogusław Liberadzki, Reimer Böge, Anna Záborská, Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam a Othmar Karas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Csaba Sándor Tabajdi, Karin Kadenbach, Andrew Henry William Brons, Paul Murphy, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Tatjana Ždanoka, Salvador Garriga Polledo a Anni Podimata.

Vystúpili títo rečníci: Maroš Šefčovič (podpredseda Komisie) a Lucinda Creighton.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Richard Ashworth v mene skupiny ECR o viacročnom finančnom rámci a vlastných zdrojoch (2012/2803(RSP)) (B7-0126/2013);

- Joseph Daul v mene skupiny PPE, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms a Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE a Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL o záveroch Európskej rady zo 7. a 8. februára o viacročnom finančnom rámci (2012/2803(RSP)) (B7-0129/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 13.3.2013.

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Vystúpil Robert Atkins, aby sa vyjadril k veľkému počtu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predložených na dnešné hlasovanie, a Roger Helmer, aby upozornil, že zástava Spojeného kráľovstva pred budovou Parlamentu je vyvesená naopak.

Predseda poslancov informoval, že v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku požiadal príslušný výbor, t. j. výbor AGRI, aby preskúmal pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhom rozhodnutia B7-0079/2013, B7-0080/2013, B7-0081/2013 a B7-0082/2013, výbor AGRI však nebol schopný ich počet zredukovať.

Robert Atkins požiadal, aby sa tieto návrhy rozhodnutia pridelili príslušnému výboru na opätovné preskúmanie. (Predseda mu navrhol, aby túto žiadosť predniesol pri hlasovaní).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia