Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0280(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B7-0079/2013

Debatter :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Omröstningar :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0084

Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2013 - Strasbourg

6. Förberedelse av Europeiska rådets möte (14-15 mars 2013) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets möte (14-15 mars 2013) (2012/2803(RSP))

Lucinda Creighton (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Karin Kadenbach, Stephen Hughes för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bruno Gollnisch, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, John Stuart Agnew, uttalade sig om talartiden, Zofija Mazej Kukovič, ställde en fråga ("blått kort") till Daniel Cohn-Bendit, som besvarade frågan, Martin Callanan för ECR-gruppen (talmannen gav närmare upplysningar om frågan om sluten omröstning), Rui Tavares ställde en fråga ("blått kort") till Martin Callanan, som besvarade frågan, Joseph Daul, Ashley Fox (de två senare återkom till frågan om sluten omröstning), Nigel Farage för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivailo Kalfin, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Gay Mitchell och Göran Färm.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: Jan Mulder, Helga Trüpel, Jan Zahradil, Lorenzo Fontana, Alda Sousa, Nicole Sinclaire, Herbert Reul, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Graham Watson och Michael Theurer, Elisa Ferreira, Anne E. Jensen, Isabelle Durant, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hans-Peter Martin, Jürgen Klute, Laurence J.A.J. Stassen, Giuseppe Gargani, Catherine Trautmann, George Lyon, Sven Giegold, Hans-Peter Martin, Jean-Pierre Audy, Ivailo Kalfin, Jill Evans, Jacek Protasiewicz, Juan Fernando López Aguilar, Alain Lamassoure, Véronique De Keyser, Ildikó Gáll-Pelcz, Patrizia Toia, Luis de Grandes Pascual, Jutta Steinruck, Marietta Giannakou, Bogusław Liberadzki, Reimer Böge, Anna Záborská, Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam och Othmar Karas.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Juan Andrés Naranjo Escobar, Frédéric Daerden, Csaba Sándor Tabajdi, Karin Kadenbach, Andrew Henry William Brons, Paul Murphy, Ana Gomes, Monika Flašíková Beňová, Tatjana Ždanoka, Salvador Garriga Polledo och Anni Podimata.

Talare: Maroš Šefčovič (vice ordförande för kommissionen) och Lucinda Creighton.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Richard Ashworth för ECR-gruppen, om den fleråriga budgetramen och egna medel (2012/2803(RSP)) (B7-0126/2013);

- Joseph Daul för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Rebecca Harms och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, om Europeiska rådets slutsatser av den 7–8 februari avseende den fleråriga budgetramen (2012/2803(RSP)) (B7-0129/2013).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 13.3.2013.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Talare: Robert Atkins, som uttalade sig om det stora antalet ändringsförslag som hade lagts fram till omröstningen denna dag, och Roger Helmer, som upplyste om att Förenade kungarikets flagga hängde på fel håll utanför parlamentsbyggnaden.

Talmannen informerade ledamötena om att han, i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen hade begärt att det ansvariga utskottet, det vill säga AGRI-utskottet, skulle behandla de ändingsförslag som lagts fram till förslagen till beslut B7-0079/2013, B7-0080/2013, B7-0081/2013 och B7-0082/2013, men att AGRI-utskottet inte hade kunnat minska antalet ändringsförslag.

Robert Atkins begärde att dessa förslag till beslut skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling (talmannen föreslog att ledamoten skulle framföra detta förslag i samband med omröstningen).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy