Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0065(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0037/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0037/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/03/2013 - 8.3
CRE 13/03/2013 - 8.3
Äänestysselitykset
PV 08/10/2013 - 9.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0080
P7_TA(2013)0397

Pöytäkirja
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2013 - Strasbourg

8.3. Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta tekemän sopimuksen täytäntöönpano ja neuvoston direktiivin 2009/13/EY täytäntöönpanoon liittyvät lippuvaltion velvollisuudet ***I (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi Euroopan yhteisön kansallisten varustamoyhdistysten keskusjärjestön (ECSA) ja Euroopan kuljetustyöntekijöiden liiton (ETF) merityötä koskevasta yleissopimuksesta, 2006, tekemän sopimuksen täytäntöönpanosta ja direktiivin 1999/63/EY muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin 2009/13/EY täytäntöönpanoon liittyvistä lippuvaltion velvollisuuksista [COM(2012)0134 - C7-0083/2012- 2012/0065(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2013)0080)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Pervenche Berès (esittelijä) käytti puheenvuoron ennen äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi ja tiedusteli komission kantaa parlamentin hyväksymiin tarkistuksiin, Janusz Lewandowski (komission jäsen) vastasi ja Pervenche Berès ehdotti, että äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi lykätään työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen. Asia katsotaan palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö