Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2010(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0043/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0043/2013

Συζήτηση :

PV 12/03/2013 - 15
CRE 12/03/2013 - 15

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2013 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0081

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

8.4. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2014 - Τμήμα ΙΙΙ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2014, Τμήμα III – Επιτροπή [2013/2010(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0081)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου