Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0280(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0079/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0079/2013

Συζήτηση :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2013 - 8.7
CRE 13/03/2013 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0084

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

8.7. Άμεσες πληρωμές υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο των καθεστώτων στήριξης της κοινής γεωργικής πολιτικής (απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) (2011/0280(COD)) (ψηφοφορία)
CRE

Πρόταση απόφασης B7-0079/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0084)

Παρεμβάσεις
Πριν από την ψηφοφορία, Robert Atkins, με την υποστήριξη 40 βουλευτών, για να ζητήσει, σύμφωνα με το άρθρο 175 παράγραφος 2 του Κανονισμού, την αναπομπή των τεσσάρων προτάσεων απόφασης της επιτροπής AGRI στην αρμόδια επιτροπή, Giles Chichester, ο οποίος στηρίζει αυτή την αίτηση, και Paolo De Castro (πρόεδρος της επιτροπής AGRI), ο οποίος τοποθετείται κατά της αυτής της αιτήσεως.

Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

Mairead McGuinness, πριν από την ψηφοφορία σχετικά με την τροπολογία 73, για μία διευκρίνιση στον κατάλογο ψηφοφοριών και, πριν από την ψηφοφορία σχετικά με τη δέσμη των τροπολογιών 107-120, για να προτείνει μία προφορική τροπολογία.

Η προφορική αυτή τροπολογία κρατείται δεδομένου ότι κανένας βουλευτής δεν έχει αντίρρηση στο να ληφθεί υπόψη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου