Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0281(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0080/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0080/2013

Συζήτηση :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2013 - 8.8
CRE 13/03/2013 - 8.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0085

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

8.8. Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ (απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) (2011/0281(COD)) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Πρόταση απόφασης B7-0080/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0085)

Παρεμβάσεις
John Stuart Agnew, πριν από την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί αυτή η πρόταση απόφασης στην αρμόδια επιτροπή (Ο Πρόεδρος τού υπενθυμίζει έχει ήδη τοποθετηθεί επ' αυτού του ζητήματος).

Sergio Paolo Francesco Silvestris, για να προτείνει να ψηφιστούν εν συνόλω οι τροπολογίες 212 έως 235 (καθώς αυτές οι τροπολογίες αποτελούν αντικείμενο αιτήσεως για ψηφοφορία κατά τμήματα, η πρόταση δεν γίνεται δεκτή).

Iratxe García Pérez, για να ζητήσει την επανάληψη της ψηφοφορίας επί της τροπολογίας 434 (Ο Πρόεδρος δέχεται την αίτηση).

Bruno Gollnisch, μετά την τελική ψηφοφορία, για να ζητήσει την αναβολή των άλλων ψηφοφοριών για αύριο στις 11.00 (Ο Πρόεδρος δεν συναινεί σε αυτή την αίτηση).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου