Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0288(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0082/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0082/2013

Συζήτηση :

PV 12/03/2013 - 14
CRE 12/03/2013 - 14
PV 13/03/2013 - 6
CRE 13/03/2013 - 6

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2013 - 8.10
CRE 13/03/2013 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0087

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

8.10. Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ (απόφαση για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων) (2011/0288(COD)) (ψηφοφορία)
CRE

Πρόταση απόφασης B7-0082/2013

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0087)

Παρεμβάσεις
Guy Verhofstadt, μετά την τελική ψηφοφορία, για να ζητήσει την αναβολή των υπόλοιπων ψηφοφοριών για αύριο, Véronique De Keyser, προς επίρρωση αυτής της αιτήσεως, και Francesco Enrico Speroni, ο οποίος αντιτάσσεται σε αυτή την αίτηση.

Με ΗΨ (262 υπέρ, 324 κατά, 20 αποχές), το Σώμα απορρίπτει την αίτηση.

Jacky Hénin και Geoffrey Van Orden σχετικά με αυτή την αίτηση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου