Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. marts 2013 - Strasbourg

8. Afstemningstid
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Den flerårige finansielle ramme (afstemning)

8.2. Det europæiske national- og regionalregnskabssystem ***I (afstemning)

8.3. Flagstatens ansvar for håndhævelsen af Rådets direktiv 2009/13/EF om iværksættelse af den aftale, der er indgået mellem European Community Shipowners' Associations (ECSA) og European Transport Workers' Federation (ETF) om konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 ***I (afstemning)

8.4. Retningslinjer for 2014-budgettet - Sektion III ***I (afstemning)

8.5. Europa-Parlamentets sammensætning med henblik på valget i 2014 (afstemning)

8.6. Definition, betegnelse, præsentation og mærkning samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus (afstemning)

8.7. Direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik (afgørelse om indledning af interinstitutionelle forhandlinger) (2011/0280(COD))(afstemning)

8.8. Fælles markedsordning for for landbrugsprodukter (afgørelse om indledning af interinstitutionelle forhandlinger) (2011/0281(COD)) (afstemning)

8.9. Støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (afgørelse om indledning af interinstitutionelle forhandlinger) (2011/0282(COD))(afstemning)

8.10. Finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik (afgørelse om indledning af interinstitutionelle forhandlinger) (2011/0288(COD))(afstemning)

8.11. Energikøreplanen 2050 (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik