Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 marca 2013 r. - Strasburg

8. Głosowanie
Pełne sprawozdanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Wieloletnie ramy finansowe (głosowanie)

8.2. System rachunków narodowych i regionalnych ***I (głosowanie)

8.3. Odpowiedzialność państwa bandery w zakresie egzekwowania przepisów dyrektywy Rady 2009/13/WE w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej a Europejską Federacją Pracowników Transportu w sprawie Konwencji o pracy na morzu ***I (głosowanie)

8.4. Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2014 – sekcja 3 ***I (głosowanie)

8.5. Skład Parlamentu Europejskiego w perspektywie wyborów w 2014 r. (głosowanie)

8.6. Definicja, opis, prezentacja, etykietowanie i ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (głosowanie)

8.7. Płatności bezpośrednie dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach WPR (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) (2011/0280(COD)) (głosowanie)

8.8. Rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) (2011/0281(COD)) (głosowanie)

8.9. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) (2011/0282(COD)) (głosowanie)

8.10. Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej (decyzja w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych) (2011/0288(COD)) (głosowanie)

8.11. Plan działania w zakresie energii do roku 2050 (głosowanie)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności