Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 martie 2013 - Strasbourg

8. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


8.1. Cadrul financiar multianual (vot)

Propuneri de rezoluţii B7-0126/2013 şi B7-0129/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0126/2013

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B7-0129/2013

Adoptat (P7_TA(2013)0078)

Intervenţii

Enrique Guerrero Salom, în legătură cu poziţia Grupului S&D faţă de amendamentul 2, şi Martin Callanan, în legătură cu intervenţia menţionată mai sus.

A PREZIDAT: Georgios PAPASTAMKOS
Vicepreşedinte


8.2. Sistemul de conturi naționale și regionale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană [COM(2010)0774 - C7-0010/2011- 2010/0374(COD)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Sharon Bowles (A7-0076/2012)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0079)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P7_TA(2013)0079)


8.3. Responsabilităţile statelor de pavilion referitoare la asigurarea aplicării Directivei 2009/13/CE a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociaţia Armatorilor din Comunitatea Europeană şi Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi cu privire la Convenţia privind munca în domeniul maritim ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind responsabilitățile statelor de pavilion referitoare la asigurarea aplicării Directivei 2009/13/CE a Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană (ECSA) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) cu privire la Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim și de modificare a Directivei 1999/63/CE [COM(2012)0134 - C7-0083/2012- 2012/0065(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Pervenche Berès (A7-0037/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0080)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Au intervenit, înainte de vot, referindu-se la proiectul de rezoluţie legislativă, Pervenche Berès (raportoare), pentru a solicita Comisiei să-şi exprime poziţia faţă de amendamentele adoptate cu puţin timp înainte de Parlament, Janusz Lewandowski (membru al Comisiei) şi Pervenche Berès, pentru a propune amânarea votului asupra proiectului de rezoluţie legislativă, în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Parlamentul şi-a exprimat acordul cu privire la această propunere. S-a considerat, prin urmare, că acest dosar este retrimis comisiei competente spre reexaminare.


8.4. Orientări pentru bugetul 2014 - secţiunea III ***I (vot)

Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2014, secțiunea III – Comisia [2013/2010(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Anne E. Jensen (A7-0043/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0081)


8.5. Componenţa Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014 (vot)

Raport referitor la componența Parlamentului European în perspectiva alegerilor din 2014 [2012/2309(INI)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Coraportori: Rafał Trzaskowski şi Roberto Gualtieri (A7-0041/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE DECIZIE

Aprobat astfel cum a fost modificat (P7_TA(2013)0082)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0082)

Intervenţii:

Înainte de vot, Gay Mitchell, cu susţinere din partea a 40 de deputaţi, pentru a solicita, în conformitate cu articolul 185 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, retrimiterea raportului la comisia competentă, Nikolaos Salavrakos, care şi-a exprimat sprijinul faţă de această solicitare, şi Roberto Gualtieri (raportor), care s-a pronunţat împotriva acestei solicitări.

Parlamentul a respins cererea.

João Ferreira, în legătură cu amendamentele 4, 5 şi 6, pe care Preşedintele le-a declarat inadmisibile.


8.6. Definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase (vot)

Propunere de rezoluţie B7-0091/2013

(Majoritate calificată)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P7_TA(2013)0083)


8.7. Plăți directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul PAC (Decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale) (2011/0280(COD)) (vot)

Propunere de decizie B7-0079/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2013)0084)

Intervenţii:

anterior votului, Robert Atkins, sprijinit de 40 de deputaţi, pentru a solicita, în conformitate cu articolul 175 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, retrimiterea către comisia competentă a celor patru propuneri de decizie prezentate de Comisia AGRI, Giles Chichester, care şi-a exprimat sprijinul faţă de această solicitare, şi Paolo De Castro (preşedintele Comisiei AGRI), care s-a pronunţat împotriva solicitării.

Parlamentul a respins această cerere.

Mairead McGuinness, înaintea votului la amendamentul 73, pentru a oferi o clarificare în legătură în legătură cu lista de vot şi, înaintea votului asupra blocului de amendamente 107-120, pentru a propune un amendament oral.

Întrucât nici un deputat nu s-a opus luării sale în considerare, acest amendament oral a fost reţinut.


8.8. Regulamentul privind OCP unică (decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale) (2011/0281(COD)) (vot)

Propunere de decizie B7-0080/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2013)0085)

Intervenţii:

John Stuart Agnew, înaintea votului, pentru a solicita retrimiterea către comisia competentă a acestei propuneri de decizie (Preşedintele i-a reamintit că Parlamentul s-a pronunţat deja în legătură cu această chestiune).

Sergio Paolo Francesco Silvestris, pentru a propune ca amendamentele 212-235 să fie supuse la vot în bloc (deoarece, anterior, s-a solicitat ca amendamentele în cauză să facă obiectul unor voturi separate, propunerea nu a fost acceptată).

Iratxe García Pérez, pentru a solicita repetarea votului la l'amendamentul 434 (Preşedintele a acceptat această solicitare).

Bruno Gollnisch, după votul final, pentru a solicita ca celelalte votări să fie amânate pe mâine, la ora 11 (Preşedintele nu a acceptat această solicitare).


8.9. Sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală(FEADR) (decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale) (2011/0282(COD)) (vot)

Propunere de decizie B7-0081/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2013)0086)


8.10. Finanţarea, gestiunea şi monitorizarea PAC (decizie privind deschiderea negocierilor interinstituţionale) (2011/0288(COD)) (vot)

Propunere de decizie B7-0082/2013

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE DECIZIE

Adoptat (P7_TA(2013)0087)

Intervenţii:

Guy Verhofstadt, după votul final, pentru a solicita ca restul votărilor să fie amânate pe mâine, Véronique De Keyser, pentru a susţine această solicitare, şi Francesco Enrico Speroni, care s-a opus.

Cu VE (262 pentru, 324 împotrivă, 20 abţineri), Parlamentul a respins cererea.

Jacky Hénin şi Geoffrey Van Orden, în legătură cu această solicitare.


8.11. Perspectiva energetică 2050 (vot)

Raport referitor la Perspectiva energetică 2050, un viitor în materie de energie [2012/2103(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Niki Tzavela (A7-0035/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

Votul a fost întrerupt după § 18.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreşedinte

Preşedintele a declarat şedinţa suspendată ca urmare a problemei de sănătate a vicepreşedintelui Georgios Papastamkos.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate