Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. marca 2013 - Štrasburg

8. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Viacročný finančný rámec (hlasovanie)

8.2. Systém národných a regionálnych účtov ***I (hlasovanie)

8.3. Zodpovednosti vlajkového štátu za presadzovanie smernice Rady 2009/13/ES, ktorou sa vykonáva Dohoda uzavretá Združením vlastníkov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) a Európskou federáciou pracovníkov v doprave (ETF) o Dohovore o pracovných normách v námornej doprave z roku 2006 ***I (hlasovanie)

8.4. Usmernenia pre rozpočet na rok 2014 – Oddiel III ***I (hlasovanie)

8.5. Zloženie Európskeho parlamentu so zreteľom na voľby v roku 2014 (hlasovanie)

8.6. Definovanie, popis, prezentácia, označovanie a ochrana zemepisných označení liehovín (hlasovanie)

8.7. Priame platby pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) (2011/0280(COD)) (hlasovanie)

8.8. Nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) (2011/0281(COD)) (hlasovanie)

8.9. Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) (2011/0282(COD)) (hlasovanie)

8.10. Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky (rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní) (2011/0288(COD)) (hlasovanie)

8.11. Plán postupu v energetike do roku 2050 (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia