Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 март 2013 г. - Страсбург

10. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

Robert Sturdy съобщи, че е имал финансов интерес във връзка с предложението за решение B7-0081/2013 и затова не е участвал в гласуването.

Laima Liucija Andrikienė, че по причини, независещи от нейната воля, тя не е могла да пристигне в Страсбург навреме за гласуването в сряда.

Правна информация - Политика за поверителност