Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 13. března 2013 - Štrasburk

10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Robert Sturdy oznámil, že s ohledem na svůj finanční zájem týkající se návrhu rozhodnutí B7-0081/2013 se nezúčastnil hlasování o tomto návrhu.

Laima Liucija Andrikienė oznámila, že z důvodů, které nemohla ovlivnit, nemohla přijet do Štrasburku včas na středeční hlasování.

Právní upozornění - Ochrana soukromí