Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. marca 2013 - Štrasburg

10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

Robert Sturdy oznámil, že v súvislosti s návrhom rozhodnutia B7-0081/2013 má finančné záujmy, a preto sa na hlasovaní nezúčastnil.

Laima Liucija Andrikienė oznámila, že sa z dôvodov, ktoré nemohla nijako ovplyvniť, nemohla dostaviť do Štrasburgu včas, aby sa zúčastnila na stredajšom hlasovaní.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia