Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 maart 2013 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 14.35 uur onderbroken en om 16.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Martin SCHULZ
Voorzitter

11. Mededeling van de Voorzitter

De Voorzitter doet een mededeling over de malaise van Georgios Papastamkos tijdens de stemmingen. Hij bedankt al degenen die onmiddellijk hulp geboden hebben, en verklaart tevens dat een nadere bezinning nodig is over de organisatie van de stemmingen in de toekomst. De Voorzitter wenst Georgios Papastamkos een voorspoedig herstel toe.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness en Frank Engel.

Juridische mededeling - Privacybeleid