Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. marca 2013 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 14.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 16.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

11. Oznámenie predsedníctva

Predseda informoval, že na Georgiosa Papastamkosa prišla počas hlasovania nevoľnosť. Poďakoval všetkým kolegom, ktorí mu okamžite poskytli pomoc, a príležitosť využil na zamyslenie nad priebehom hlasovania v budúcnosti. Predseda zaprial Georgiosovi Papastamkosovi skoré zotavenie.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness a Frank Engel.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia