Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2013 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 14.35 och återupptogs kl. 16.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

11. Meddelande från talmannen

Talmannen informerade kort om Georgios Papastamkos kollaps under omröstningen. Talmannen tackade dem som omedelbart hade hjälpt till i sanband med incidenten, och tog upp frågan om hur omröstningarna bör genomföras i framtiden. Talmannen önskade Georgios Papastamkos ett snabbt tillfrisknande.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness och Frank Engel.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy