Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 13 marca 2013 r. - Strasburg

16. Syria, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji humanitarnej (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Syria, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji humanitarnej (2013/2571(RSP))

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/ wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL, i Andrew Henry William Brons niezrzeszony.

Przewodniczący postanowił oddać głos Catherine Ashton z uwagi na jej inne zobowiązania. Głos zabrała Nicole Sinclaire w sprawie tej decyzji.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Głos zabrali: Ria Oomen-Ruijten, w celu zadania pytania Catherine Ashton, które na nie odpowiedziała, Ana Gomes, Marietje Schaake, Rui Tavares, Sajjad Karim, Jacek Włosowicz, Inês Cristina Zuber, Nicole Sinclaire, Eduard Kukan, María Muñiz De Urquiza, Marielle de Sarnez, Malika Benarab-Attou, Boris Zala, Charles Goerens i Pino Arlacchi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rareş-Lucian Niculescu, Franz Obermayr, Eija-Riitta Korhola i Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

Głos zabrał Štefan Füle (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności