Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 martie 2013 - Strasbourg

16. Siria, cu referire specială la situaţia umanitară (dezbatere)

Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate: Siria, cu referire specială la situaţia umanitară (2013/2571(RSP))

Catherine Ashton (Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate ) a făcut declaraţia.

Au intervenit: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, în numele Grupului PPE, Véronique De Keyser, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD, Willy Meyer, în numele Grupului GUE/NGL, şi Andrew Henry William Brons, neafiliat.

Preşedintele a decis să-i dea cuvântul dnei Catherine Ashton, având în vedere celelalte angajamente ale acesteia. A intervenit Nicole Sinclaire privind această decizie.

A intervenit Catherine Ashton.

Au intervenit: Ria Oomen-Ruijten, pentru a-i adresa o întrebare dnei Catherine Ashton, care a răspuns, Ana Gomes, Marietje Schaake, Rui Tavares, Sajjad Karim, Jacek Włosowicz, Inês Cristina Zuber, Nicole Sinclaire, Eduard Kukan, María Muñiz De Urquiza, Marielle de Sarnez, Malika Benarab-Attou, Boris Zala, Charles Goerens şi Pino Arlacchi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Rareş-Lucian Niculescu, Franz Obermayr, Eija-Riitta Korhola şi Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

A intervenit Štefan Füle (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate