Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. marca 2013 - Štrasburg

16. Sýria, s osobitným zreteľom na humanitárnu situáciu (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Sýria, s osobitným zreteľom na humanitárnu situáciu (2013/2571(RSP))

Catherine Ashton (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Hélène Flautre v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD, Willy Meyer v mene skupiny GUE/NGL a Andrew Henry William Brons – nezaradený poslanec.

Predseda rozhodol, že dá slovo Catherine Ashtonovej, keďže ju čakajú ďalšie povinnosti. V rozprave vystúpila Nicole Sinclaire s poznámkou k tomuto rozhodnutiu.

V rozprave vystúpila Catherine Ashton.

Vystúpili títo poslanci: Ria Oomen-Ruijten, aby položil otázku Catherine Ashtonovej, ktorá na ňu odpovedala, Ana Gomes, Marietje Schaake, Rui Tavares, Sajjad Karim, Jacek Włosowicz, Inês Cristina Zuber, Nicole Sinclaire, Eduard Kukan, María Muñiz De Urquiza, Marielle de Sarnez, Malika Benarab-Attou, Boris Zala, Charles Goerens a Pino Arlacchi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Rareş-Lucian Niculescu, Franz Obermayr, Eija-Riitta Korhola a Rodi Kratsa-Tsagaropoulou.

V rozprave vystúpil Štefan Füle (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia