Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 13 март 2013 г. - Страсбург

17. Положението в Мали (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Декларация на Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Мали (2013/2570(RSP))

Štefan Füle (член на Комисията) направи изявление от името на Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Edward McMILLAN-SCOTT
Заместник-председател

Изказаха се: Arnaud Danjean, от името на групата PPE, Véronique De Keyser, от името на групата S&D, Louis Michel, от името на групата ALDE, Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Jacek Włosowicz, от името на групата EFD, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Michèle Rivasi, Paul Murphy, Filip Kaczmarek, Jean-Jacob Bicep, Santiago Fisas Ayxela, Françoise Castex и Мария Габриел.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Eija-Riitta Korhola, Malika Benarab-Attou, Inês Cristina Zuber, Michael Gahler и Luis Yáñez-Barnuevo García.

Изказа се Štefan Füle.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност