Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. märts 2013 - Strasbourg

17. Olukord Malis (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Malis (2013/2570(RSP))

Štefan Füle (komisjoni liige) esines avaldusega Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Arnaud Danjean fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel, Nicole Kiil-Nielsen fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Jacek Włosowicz fraktsiooni EFD nimel, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Michèle Rivasi, Paul Murphy, Filip Kaczmarek, Jean-Jacob Bicep, Santiago Fisas Ayxela, Françoise Castex ja Mariya Gabriel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eija-Riitta Korhola, Malika Benarab-Attou, Inês Cristina Zuber, Michael Gahler ja Luis Yáñez-Barnuevo García.

Sõna võttis Štefan Füle.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika