Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 maart 2013 - Straatsburg

17. De situatie in Mali (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie in Mali (2013/2570(RSP))

Štefan Füle (lid van de Commissie) legt de verklaring af namens Catherine Ashton (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Arnaud Danjean, namens de PPE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Jacek Włosowicz, namens de EFD-Fractie, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Michèle Rivasi, Paul Murphy, Filip Kaczmarek, Jean-Jacob Bicep, Santiago Fisas Ayxela, Françoise Castex en Mariya Gabriel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Eija-Riitta Korhola, Malika Benarab-Attou, Inês Cristina Zuber, Michael Gahler en Luis Yáñez-Barnuevo García.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid