Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. marca 2013 - Štrasburg

17. Situácia v Mali (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Mali (2013/2570(RSP))

Štefan Füle (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci).

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Arnaud Danjean v mene skupiny PPE, Véronique De Keyser v mene skupiny S&D, Louis Michel v mene skupiny ALDE, Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Jacek Włosowicz v mene skupiny EFD, Cristian Dan Preda, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Michèle Rivasi, Paul Murphy, Filip Kaczmarek, Jean-Jacob Bicep, Santiago Fisas Ayxela, Françoise Castex a Mariya Gabriel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola, Malika Benarab-Attou, Inês Cristina Zuber, Michael Gahler a Luis Yáñez-Barnuevo García.

V rozprave vystúpil Štefan Füle.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia