Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Othmar KARAS
Αντιπρόεδρος

18. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος έχει λάβει από την Ομάδα S&D τις ακόλουθες αιτήσεις ορισμού:

επιτροπή INTA: Andrea Cozzolino αντί Gianluca Susta

Αντιπροσωπία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρω-Λατινοαμερικανική Κοινοβουλευτική Συνέλευση: Debora Serracchiani αντί Gianluca Susta

Αντιπροσωπεία στη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Κροατία: Gianluca Susta αντί Debora Serracchiani

Αντιπροσωπεία στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-Μεξικού: Debora Serracchiani αντί Gianluca Susta

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου