Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 maart 2013 - Straatsburg

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

18. Samenstelling commissies en delegaties
Volledige verslagen

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie INTA: Andrea Cozzolino in de plaats van Gianluca Susta

Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering: Debora Serracchiani in de plaats van Gianluca Susta

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië: Gianluca Susta in de plaats van Debora Serracchiani

Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico:Debora Serracchiani in de plaats van Gianluca Susta

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Juridische mededeling - Privacybeleid