Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2013 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

18. Utskottens och delegationernas sammansättning
CRE

S&D-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

INTA-utskottet: Andrea Cozzolino i stället för Gianluca Susta

delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika: Debora Serracchiani i stället för Gianluca Susta

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Kroatien: Gianluca Susta i stället för Debora Serracchiani

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko:Debora Serracchiani i stället för Gianluca Susta

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy