Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 13. marts 2013 - Strasbourg

19. Situationen i Ukraine (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Ukraine (2013/2569(RSP))

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Gunnar Hökmark for PPE-Gruppen, Libor Rouček for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gunnar Hökmark, Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen, Jacek Olgierd Kurski for EFD-Gruppen, Ewald Stadler, løsgænger, Jacek Protasiewicz, Kristian Vigenin, Marek Henryk Migalski, Jacek Włosowicz, Adrian Severin, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Michael Gahler og Eduard Kukan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Jaromír Kohlíček, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Gahler, Elena Băsescu og Bogusław Liberadzki.

Štefan Füle tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik