Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 13. märts 2013 - Strasbourg

19. Olukord Ukrainas (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Ukrainas (2013/2569(RSP))

Štefan Füle (komisjoni liige) esines avaldusega Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel.

Sõna võtsid Gunnar Hökmark fraktsiooni PPE nimel, Libor Rouček fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gunnar Hökmark, Kristiina Ojuland fraktsiooni ALDE nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Paweł Robert Kowal fraktsiooni ECR nimel, Jacek Olgierd Kurski fraktsiooni EFD nimel, Ewald Stadler (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jacek Protasiewicz, Kristian Vigenin, Marek Henryk Migalski, Jacek Włosowicz, Adrian Severin, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Michael Gahler ja Eduard Kukan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Jaromír Kohlíček, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Gahler, Elena Băsescu ja Bogusław Liberadzki.

Sõna võttis Štefan Füle.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika