Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 13. maaliskuuta 2013 - Strasbourg

19. Ukrainan tilanne (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Ukrainan tilanne (2013/2569(RSP))

Štefan Füle (komission jäsen) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Puheenvuorot: Gunnar Hökmark PPE-ryhmän puolesta, Libor Rouček S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gunnar Hökmark, Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta, Jacek Olgierd Kurski EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ewald Stadler, Jacek Protasiewicz, Kristian Vigenin, Marek Henryk Migalski, Jacek Włosowicz, Adrian Severin, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Michael Gahler ja Eduard Kukan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Jaromír Kohlíček, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Gahler, Elena Băsescu ja Bogusław Liberadzki.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö