Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2013 m. kovo 13 d. - Strasbūras

19. Padėtis Ukrainoje (diskusijos)
Stenograma

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Ukrainoje (2013/2569(RSP))

Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimą Catherine Ashton (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai) vardu.

Kalbėjo: Gunnar Hökmark PPE frakcijos vardu, Libor Rouček S&D frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Gunnar Hökmark pateiktą klausimą, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Paweł Robert Kowal ECR frakcijos vardu, Jacek Olgierd Kurski EFD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Ewald Stadler, Jacek Protasiewicz, Kristian Vigenin, Marek Henryk Migalski, Jacek Włosowicz, Adrian Severin, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę William (The Earl of) Dartmouth pateiktą klausimą, Michael Gahler ir Eduard Kukan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Jaromír Kohlíček, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Michael Gahler pateiktą klausimą, Elena Băsescu ir Bogusław Liberadzki.

Kalbėjo Štefan Füle.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika