Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. marca 2013 - Štrasburg

19. Situácia na Ukrajine (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia na Ukrajine (2013/2569(RSP))

Štefan Füle (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku).

Vystúpili títo poslanci: Gunnar Hökmark v mene skupiny PPE, Libor Rouček v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Gunnar Hökmark, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR, Jacek Olgierd Kurski v mene skupiny EFD, Ewald Stadler – nezaradený poslanec, Jacek Protasiewicz, Kristian Vigenin, Marek Henryk Migalski, Jacek Włosowicz, Adrian Severin, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Michael Gahler a Eduard Kukan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Jaromír Kohlíček, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Gahler, Elena Băsescu a Bogusław Liberadzki.

V rozprave vystúpil Štefan Füle.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia