Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 13 mars 2013 - Strasbourg

19. Situationen i Ukraina (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Ukraina (2013/2569(RSP))

Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Gunnar Hökmark för PPE-gruppen, Libor Rouček för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gunnar Hökmark, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen, Jacek Olgierd Kurski för EFD-gruppen, Ewald Stadler, grupplös, Jacek Protasiewicz, Kristian Vigenin, Marek Henryk Migalski, Jacek Włosowicz, Adrian Severin, Paweł Zalewski, Evgeni Kirilov, som även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, Michael Gahler och Eduard Kukan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška, Jaromír Kohlíček, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Gahler, Elena Băsescu och Bogusław Liberadzki.

Talare: Štefan Füle.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy