Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2137(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0434/2012

Внесени текстове :

A7-0434/2012

Разисквания :

PV 13/03/2013 - 20

Гласувания :

PV 14/03/2013 - 8.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0097

Протокол
Сряда, 13 март 2013 г. - Страсбург

20. Отношенията между ЕС и Китай (разискване)

Доклад относно отношенията между ЕС и Китай [2012/2137(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

Bastiaan Belder представи доклада.

Изказа се Štefan Füle (член на Комисията).

Изказаха се: Ria Oomen-Ruijten, от името на групата PPE, Emilio Menéndez del Valle, от името на групата S&D, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Krzysztof Lisek, Claudio Morganti, от името на групата EFD, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Crescenzio Rivellini, Ana Gomes, Norica Nicolai, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, William (The Earl of) Dartmouth, Daniel Caspary, Libor Rouček, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Nirj Deva, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Reinhard Bütikofer, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Bogusław Liberadzki, Bernd Posselt, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Anna Záborská и Marco Scurria.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška и Iosif Matula.

Изказаха се: Štefan Füle и Bastiaan Belder.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 14.3.2013.

Правна информация - Политика за поверителност