Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2137(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0434/2012

Predkladané texty :

A7-0434/2012

Rozpravy :

PV 13/03/2013 - 20

Hlasovanie :

PV 14/03/2013 - 8.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0097

Zápisnica
Streda, 13. marca 2013 - Štrasburg

20. Vzťahy medzi EÚ a Čínou (rozprava)

Správa o vzťahoch medzi EÚ a Čínou [2012/2137(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Bastiaan Belder (A7-0434/2012)

Bastiaan Belder uviedol správu.

V rozprave vystúpil Štefan Füle (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ria Oomen-Ruijten v mene skupiny PPE, Emilio Menéndez del Valle v mene skupiny S&D, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Krzysztof Lisek, Claudio Morganti v mene skupiny EFD, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Crescenzio Rivellini, Ana Gomes, Norica Nicolai, Mark Demesmaeker, Charles Tannock, William (The Earl of) Dartmouth, Daniel Caspary, Libor Rouček, Mirosław Piotrowski, Francisco José Millán Mon, Victor Boştinaru, Nirj Deva, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Krzysztof Lisek, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Bogusław Liberadzki, Bernd Posselt, Pino Arlacchi, Alf Svensson, Anna Záborská a Marco Scurria.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Roberta Angelilli, Vasilica Viorica Dăncilă, Csaba Sógor, Csaba Sándor Tabajdi, Jaroslav Paška a Iosif Matula.

Vystúpili títo rečníci: Štefan Füle a Bastiaan Belder.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 14.3.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia