Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2013. március 13., Szerda - Strasbourg

21. Az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus módszerei, jelenlegi alkalmazása és jövője (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus módszerei, jelenlegi alkalmazása és jövője (2013/2568(RSP))

Štefan Füle (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Marian-Jean Marinescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Victor Boştinaru, Ioan Enciu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Norica Nicolai, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Cristian Dan Preda, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Adrian Severin, független, Marco Scurria, Pino Arlacchi, Elena Băsescu, Iliana Malinova Iotova, Monika Panayotova, Corina Creţu, Cristian Dan Preda, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Vasilica Viorica Dăncilă, és Mariya Gabriel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Petru Constantin Luhan, Victor Boştinaru, Cristian Silviu Buşoi, George Sabin Cutaş, Elena Oana Antonescu, Ioan Mircea Paşcu és Andrey Kovatchev.

Felszólal: Pino Arlacchi, egy személyes kérdésről Elena Băsescu felszólalását követően, és Elena Băsescu.

Felszólal: Štefan Füle.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat