Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2013 m. kovo 13 d. - Strasbūras

21. Bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas: metodologija, dabartinis taikymas ir mechanizmo ateitis (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas: metodologija, dabartinis taikymas ir mechanizmo ateitis (2013/2568(RSP))

Štefan Füle (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Victor Boştinaru pateiktą klausimą, Ioan Enciu S&D frakcijos vardu, Norica Nicolai ALDE frakcijos vardu, ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Cristian Dan Preda pateiktą klausimą, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Adrian Severin , nepriklausomas Parlamento narys, Marco Scurria, Pino Arlacchi, Elena Băsescu, Iliana Malinova Iotova, Monika Panayotova, Corina Creţu, Cristian Dan Preda, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Vasilica Viorica Dăncilă pateiktą klausimą ir Mariya Gabriel.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Petru Constantin Luhan, Victor Boştinaru, Cristian Silviu Buşoi, George Sabin Cutaş, Elena Oana Antonescu, Ioan Mircea Paşcu ir Andrey Kovatchev.

Kalbėjo: Pino Arlacchi asmeniniu klausimu po Elena Băsescu kalbos ir Elena Băsescu.

Kalbėjo Štefan Füle.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika