Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 13 maart 2013 - Straatsburg

21. Samenwerkings- en toetsingsmechanisme: methoden, huidige toepassing en toekomst (debat)

Verklaring van de Commissie: Samenwerkings- en toetsingsmechanisme: methoden, huidige toepassing en toekomst (2013/2568(RSP))

Štefan Füle (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Victor Boştinaru, Ioan Enciu, namens de S&D-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Cristian Dan Preda, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Adrian Severin, niet-fractiegebonden lid, Marco Scurria, Pino Arlacchi, Elena Băsescu, Iliana Malinova Iotova, Monika Panayotova, Corina Creţu, Cristian Dan Preda, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Vasilica Viorica Dăncilă, en Mariya Gabriel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Petru Constantin Luhan, Victor Boştinaru, Cristian Silviu Buşoi, George Sabin Cutaş, Elena Oana Antonescu, Ioan Mircea Paşcu en Andrey Kovatchev.

Het woord wordt gevoerd door Pino Arlacchi, over een persoonlijke kwestie na de toespraak van Elena Băsescu, en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid