Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 13 martie 2013 - Strasbourg

21. Mecanismul de cooperare și verificare: metodologie, aplicarea actuală și viitorul său (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Mecanismul de cooperare și verificare: metodologie, aplicarea actuală și viitorul său (2013/2568(RSP))

Štefan Füle (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Marian-Jean Marinescu, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Victor Boştinaru, Ioan Enciu, în numele Grupului S&D, Norica Nicolai, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Cristian Dan Preda, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Adrian Severin, neafiliat, Marco Scurria, Pino Arlacchi, Elena Băsescu, Iliana Malinova Iotova, Monika Panayotova, Corina Creţu, Cristian Dan Preda, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Vasilica Viorica Dăncilă, şi Mariya Gabriel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Petru Constantin Luhan, Victor Boştinaru, Cristian Silviu Buşoi, George Sabin Cutaş, Elena Oana Antonescu, Ioan Mircea Paşcu şi Andrey Kovatchev.

Au intervenit: Pino Arlacchi, privind un aspect de ordin personal, după intervenția Elenei Băsescu, şi Elena Băsescu.

A intervenit Štefan Füle.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate