Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 13. marca 2013 - Štrasburg

21. Mechanizmus spolupráce a overovania: metodika, aktuálne uplatňovanie a jeho budúcnosť (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Mechanizmus spolupráce a overovania: metodika, aktuálne uplatňovanie a jeho budúcnosť (2013/2568(RSP))

Štefan Füle (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Marian-Jean Marinescu v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Victor Boştinaru, Ioan Enciu v mene skupiny S&D, Norica Nicolai v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Cristian Dan Preda, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Adrian Severin – nezaradený poslanec, Marco Scurria, Pino Arlacchi, Elena Băsescu, Iliana Malinova Iotova, Monika Panayotova, Corina Creţu, Cristian Dan Preda, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Vasilica Viorica Dăncilă, a Mariya Gabriel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Petru Constantin Luhan, Victor Boştinaru, Cristian Silviu Buşoi, George Sabin Cutaş, Elena Oana Antonescu, Ioan Mircea Paşcu a Andrey Kovatchev.

Vystúpili títo poslanci: Pino Arlacchi s osobným vyhlásením v nadväznosti na príspevok, s ktorým vystúpila Elena Băsescu, a Elena Băsescu.

V rozprave vystúpil Štefan Füle.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia